Turvakodit ja väkivallan ehkäisy

…tarvittaessa asiakkaan mukana viranomaisneuvotteluissa. Vertaistukiryhmään osallistumalla voi työskennellä samankaltaisia kokemuksia omaavien kanssa. Turvallisuuden lisäämiseksi ja väkivaltakierteen katkaisemiseksi väkivallan tekijälle tarjotaan apua Jussi-työn kautta. Tarvittaessa voidaan järjestää myös pari- ja perhetapaamisia, jos ne arvioidaan turvallisiksi. Turvakotien palvelut ovat maksuttomia.Väkivaltatyön avopalvelut tarjoavat tarvittaessa pitkäaikaistakin tukea perheväkivallan aiheuttaman tilanteen ratkaisemiseen ja kriisistä selviytymiseen….

Yhteystiedot

…-projekti Anna Mikkonen Projektipäällikkö 050 410 7640 anna.mikkonen@ensijaturvakotienliitto.fi Farzaneh Hatami Landi Projektityöntekijä 050 465 8118 farzaneh.hatamilandi@ensijaturvakotienliitto.fi Tiuku Pennola Projektityöntekijä 050 4066 235 tiuku.pennola@ensijaturvakotienliitto.fi Miestyön kehittämiskeskus Jussi Pulli Kehittämispäällikkö 040 5041673 jussi.pulli@ensijaturvakotienliitto.fi Pirjo Kotkamo Suunnittelija 09 45424454, 050 4090418 pirjo.kotkamo@ensijaturvakotienliitto.fi Santtu Salonen Suunnittelija 050 911 2516 santtu.salonen@ensijaturvakotienliitto.fi Sari Hellstén Suunnittelija 0400…

Väkivallasta selviäminen

…ennakointi ja väkivallan käytön lopettaminen. Asiakasta autetaan myös katsomaan asiaa lapsen näkökulmasta ja pohtimaan väkivallan vaikutuksia omaan vanhemmuuteen. Tukea väkivaltaa kokeneille Turvakodeista apua kriisitilanteeseen Avopalveluissa tarjotaan pitkäaikaistakin apua väkivallasta selviytymiseen kaikille osapuolille Nettiturvakodissa tietoa ja tukea verkossa sekä nimettömästi apua chat-keskusteluissa Jussi -työ auttaa miehiä Turvakodit ja avopalvelut auttavat Turvakodista…

Turvakodit auttavat myös kesällä

…tarkistaa www.turvakoti.net. Turvakotien yhteystiedot löytyvät Nettiturvakodista. Myös avopalveluissa saa tukea kriisitilanteissa sekä akuutin tilanteen jälkeen. Apua tarjotaan myös lapsille, jotka ovat todistaneet tai olleet väkivallan kohteena. Lapsille tarjottu tuki on sekä ennaltaehkäisevää että lapsen selviytymiskeinoja vahvistavaa työskentelyä, jossa myös vanhemmat saavat tukea. Avopalveluina toteutettu Jussi-työ sekä Lyömätön Linja Espoossa tarjoavat…

Miesten tukeminen isyydessä

…vauvoja ja heidän perheitään. Keskeistä työssä on vauvan ja vanhemman suhteen tukeminen sekä sujuvan arkielämän ja vauvan hoidon yhdessä opettelu. Jussi-työ on tarkoitettu miehille, jotka haluavat ehkäistä tai lopettaa väkivallan käytön lähisuhteissaan ja tarvitsevat apua kriisinsä selvittämisessä. Lyömätön Linja Espoossa tekee väkivallan katkaisu- ja ehkäisytyötä väkivaltaa perheessään käyttäneiden kanssa….

Näin me autamme

…Jäsenyhdistykset ylläpitävät 10 ensikotia, 6 päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia ja 11 turvakotia. Tapaamispaikkatoimintaa järjestetään 18 eri yhdistyksessä. Osa yhdistyksistä keskittyy avopalveluihin. Jäsenyhdistysten palveluita käyttää vuosittain yli 10 000 henkilöä, joista lapsi on noin 4000. Me osaamme auttaa, kun joku läheinen on väkivaltainen tai uhkailee: turvakodit, avopalvelut, Jussi-työ, Nettiturvakoti, Turvallisen…