Mahdollisuus – kertomus päihdeongelmaisen äidin kuntoutumisesta