Selvitys miesten auttamisesta Vaasassa: Suurin osa apua saaneista pääsi eroon väkivallan…