Porin Esikon turvakodin palvelujen jatkuvuuden turvaaminen