Suomen Unicefin Lapsen oikeuksien vaikuttaja 2011 –tunnustus Ensi- ja turvakotien liitolle – Ensi- j