Päihdeongelmaisten äitien kuntoutukseen löytyi rahoitus – Ensi- ja turvakotien liitto