Järjestöt: Suomen on kannettava vastuunsa Euroopan pakolaistilanteesta