Vertaisauttajan tärkein kyky on kuunnella ja olla läsnä – Ensi- ja turvakotien liitto