Anna Mikkonen & Tiuku Pennola 31.12.14 – Ensi- ja turvakotien liitto