Anna Erikssonin joulukonsertilla tukea turvakodeille – Ensi- ja turvakotien liitto