Kotkassa järjestölähtöinen auttamistyö isona lisänä…