Vanhemman päihdeongelma, vuorovaikutussuhde lapseen ja lapsen kehitys