Lapsi oppii päiväryhmässä sosiaalisia taitoja – Ensi- ja turvakotien liitto