Hallitusohjelman valmistelijoille: Lapset keskiöön tietoon perustuvilla päätöksillä ja poliittisella tahdolla