Hyvillä kohtaamisilla on kauaskantoiset merkitykset – Ensi- ja turvakotien liitto