Vahvoja kokemusasiantuntijoita yhdistyksiin – Ensi- ja turvakotien liitto