Kysely nuorille: Nuorten kohtaama seurusteluväkivalta on monimuotoista ja vakavaa – Ensi- ja turvakotien liitto