Eroauttamisen abc koulutus 2020-2021 – mahdollisuus osallistua etäyhteydellä – Ensi- ja turvakotien liitto