Kysely: lapsenhuoltolaki ei estä haitantekoa lapsen ja vanhemman suhteelle – Ensi- ja turvakotien liitto