Kun vanha huonekalu on kokenut kovia, sen pinta on pilalla ja  rakenteissa on vikaa, tarvitaan hellää otetta sille uuden elämän rakentamisessa. Vanha kehto, jossa on monta lapsisukupolvea nukkunut 1900- luvun alussa, ei enää ole entisessä loistossaan. Päädyt repsottavat, pinta on likaantunut, rosoinen ja värit haalistuneet. Epämääräisiä elämisen jälkiä näkyy tummina läiskinä eri kohdissa.

Pudistan kehdon kertyneestä ja pinttyneestä liasta. Rapsuttelen hellävaroen vanhoja pintoja, jotta niille kertynyt töhnä alkaa vähitellen irrota. Työ on rauhallista, aikaa vievää ja varovaista, etten vaurioita herkkää pintaa. Jos olen jossain kohdin liian hätäinen ja käteni eivät ole riittävän kevyet, joudun työstämään kohdan uudelleen. Jos vedän keskeneräiseen, riittämättömästi työstettyyn pohjaan uuden pinnan, on varmaa, että huonot kohdat loistavat esiin uuden pinnan alta. Mikään ei olekaan muuttunut. Joudun aloittamaan työn alusta ja entistä varovaisemmin. Entisöinnissä ei ole oikotietä kestävän ja hyvän tuloksen aikaan saamiseksi.

Entisöinnissä on paljon samaa kuin vaikeista kokemuksista kuntoutumisessa. Elämän kolhuista toipuminen ja uuden rakentaminen vaatii aikaa. Samoin kuin entisöinnissä on välttämätöntä, ettei hätäillä. Jokainen rohkenee käsitellä vaikeita asioita omaan tahtiinsa ja vähitellen vasta sitten, kun luottamus työntekijään on rakentunut. Vaikeiden kokemusten kohtaamisen jälkeen löytyy toivoa, voimavaroja ja vahvuutta, kuten entisöitävässä huonekalussa kestävää pintaa. Voimavarojen ja tulevaisuuden näköalojen löytyessä voi alkaa pikkuhiljaa rakentamaan uutta alkua, jossa on kestävä perusta.

Tämä aika vaatii nopeita, tehokkaita toimia ja lyhyitä kuntoutumisjaksoja vaikeuksissa olevilta vauvaperheiltä. Turvakodin kriisivaiheen jälkeen liian moni joutuu selviämään ja pelkäämään yksin ilman ympärivuorokautisen avun jälkeen rakennettua riittävää tukea. Se on sama kuin vetäisi keskeneräisen pohjatyön päälle entisöitävään huonekaluun uuden pinnan. Vaikeat kokemukset jäävät käsittelemättä, voimavarat ja kestävä pohja selviytymiselle rakentumatta. Ne putkahtavat väkisin pintaan uudelleen elämää kuormittavina ja arjen haasteista selviytymistä estävinä. Nopeiden muutosten vaatimukset palveluissa ja kuntoutuksessa ovat lyhytnäköisiä ja niillä ei ole katetta. Ne merkitsevät usein lisää inhimillisiä kärsimyksiä ja taloudellisesti kasvavia kustannuksia.

Näin vuoden kallistuessa lopuilleen, toivon, että meillä jokaisella on armeliaisuutta itseämme sekä toisiamme kohtaan ja elämän keskeneräisyyden sietämisen kykyä. Kuntoutuksen mahdollisuudesta, sen kestosta ja palvelujen saatavuudesta päättäjiltä toivon viisautta ja ymmärrystä antaa riittävästi aikaa elämän muutosten mahdollistumiselle. Kunnollinen ja kalliskin investointi tänään voi luoda uuden pohjan elämälle ja itsenäiselle selviytymiselle.

Rauhaisaa jouluaikaa kaikille, kiitos hyvästä yhteistyöstä ja yhteistä menestystä vuonna 2019!

Kuvat: Tiuku Pennola

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.