Minulla on ilo ja kunnia kirjoittaa ETKL-somelähettiläänä Ensi- ja turvakotien liiton palveluiden inklusiivisuudesta eli siitä, että palvelut ovat avoimia kaikille ihmisille identiteetistä riippumatta.

Olen koulutukseltani sosionomi-diakoni, kriisityöntekijä ja auktorisoitu seksuaalineuvoja. Olen aiemmin työskennellyt turvakodissa ja työssäni huomasin, miten vähän ihmisillä on tietoa siitä, että turvakotien tarjoama apu ja tuki kuuluvat ihan kaikille sukupuolesta tai seksuaali-identiteetistä riippumatta. On merkityksellistä, että myös eri alojen ammattilaiset saavat tietoa palveluiden inklusiivisuudesta, jotta he osaavat ohjata seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia väkivallan kohteena olevia asiakkaita turvakoteihin.

Turvakodit ovat Suomessa valtakunnallisia ja valtion turvaamaa toimintaa. Turvakotien henkilöstö tekee aktiivista yhteistyötä mm. poliisin, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon kanssa.

Sateenkaarisuhteiden välinen väkivalta näkyy yhä huonosti tilastoissa. THL:n mukaan väkivalta on yhtä yleistä kuin heterosuhteissa, mutta asiaa ei ole tutkittu yhtä laajasti ja perusteellisesti. Myös rikosten tilastoinnissa on haasteita henkilöillä, joilla sukupuolen korjaus on kesken. Sateenkaari-ihmisillä ilmoituskynnys on lisäksi usein korkeampi kuin enemmistöön kuuluvilla johtuen yhteiskunnan syrjivistä rakenteista ja palveluiden asenneilmapiiristä. Aiemmat syrjityksi tulemisen kokemukset voivat vaikuttaa avun hakemiseen. Palveluissa sateenkaari-ihmisten välistä väkivaltaa saatetaan vähätellä eikä sitä välttämättä tunnisteta tai osata kutsua väkivallaksi.

Ensi- ja turvakotien liitto tekee tärkeää työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien asiakkaiden hyväksi. Työn tarkoituksena on madaltaa turvakotiin tulemisen kynnystä ja myös ennaltaehkäistä väkivaltaa laaja-alaisesti kouluttamalla ja tiedottamalla.

Tilastot, jotka osoittavat enemmistöihmisten sateenkaari-ihmisille tekemän väkivallan yleisyyden ja laajuuden ovat hälyttävät. Vähemmistöstressi ja syrjitty asema vaikuttavat niin, että väkivaltaa kohtaavat eivät uskalla kertoa siitä ammattilaisille eivätkä aina läheisillekään. Tämän takia väkivallan kierre voi jatkua jopa vuosia.

THL:

 • 70 % sateenkaarinuorista on kokenut ahdistelua ja syrjintää.
 • 25 % seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvista yläkoululaisista kokee kotonaan fyysistä väkivaltaa.
 • Yli 40 % sateenkaarivähemmistöihin kuuluvista nuorista kokee kotonaan myös henkistä väkivaltaa.
 • Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret kokevat terveydentilansa huonommaksi kuin heteronuoret. Pojista 32-34 % arvioi terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, tytöistä näin teki useampi 44-45 %. Heteronuorilla lukemat vaihtelivat koulutusasteesta riippuen mutta oli keskimäärin noin puolet pienempi.
 • Ahdistuneisuusoireilu oli seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla moninkertaisesti yleisempää ja he olivat useammin ilman läheisiä ystäviä kuin heteronuoret.

Euroopan perusoikeusviraston kysely:

 • Yli 1/3 sateenkaari-ihmisistä on kokenut syrjintää ja häirintää viimeisen vuoden aikana.
 • Vain 16 % on ilmoittanut kokemastaan fyysisestä tai seksuaalisesta väkivallasta viranomaisille.
 • Nuorista, 15–17-vuotiaista, yli puolet on kohdannut sateenkaarivihamielistä kommentointia tai käytöstä koulussa.
 • 60 % sateenkaari-ihmisistä on epäröinyt pitää kumppania kädestä julkisesti häirinnän pelossa.
 • 40 % on kokenut häirintää identiteettinsä vuoksi viimeisen vuoden sisällä.
 • 20 % transihmisistä ja intersukupuolisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa, mikä on 2 kertaa useammin kuin muut vastaajaryhmät.
 • 20 % sateenkaari-ihmisistä on kohdannut syrjintää työelämässä.
 • 1/3 on kohdannut syrjintää mennessään ulos syömään, juomaan tai seurustelemaan.

Tarvitsemme enemmän ennaltaehkäisevää inklusiivista ja sensitiivistä väkivaltatyötä sekä ammattilaisten kouluttamista asian huomaamiseen ja siihen puuttumiseen, jotta väkivalta saataisiin vähenemään. Sateenkaari-inklusiivinen väkivaltatyö muuttaa yhteiskunnan rakenteita samalla turvallisemmiksi – ihan kaikille.

Mitä juuri sinä voit tehdä?

Enemmistön edustajana (ja mahdollisesti ammattilaisena) voit toimia liittolaisena.

 1. Nostaa esiin vähemmistöjen tilannetta omissa somealustoissasi, verkostoissasi, läheisissä ihmissuhteissasi jne.
 2. Puuttua aktiivisesti havaitsemaasi syrjintään ja epäasialliseen käytökseen.
 3. Opiskella ja kouluttautua, jotta koulutusvastuu ei ole vain vähemmistöjen harteilla.
 4. Lahjoittaa vähemmistöjen hyväksi tehtävään työhön.
 5. Huolehtia, että oma vapaa-ajan ja työ-/opiskeluympäristö noudattaa turvallisen tilan periaatteita.
 6. Osoittaa sanoin ja teoin vähemmistöön kuuluvalle, että seisot vierellä ja tuet etkä jätä häntä yksin.

Muutos lähtee yhteisöllisestä halusta saada kaikille tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset ihmisoikeudet. Kiitos, kun olet osa muutosta!

Ani Iivanainen
sosionomi-diakoni, kriisityöntekijä ja auktorisoitu seksuaalineuvoja, Ensi- ja turvakotien liiton somelähettiläs