Isänpäivän alla mediassa on keskusteltu isänpäivän muuttamisesta ”läheisenpäiväksi”.  Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila otti voimakkaasti kantaa isänpäivän puolesta ja totesi tässä mahdollisuuden perheiden moninaisuuden myönteiseen ja kannustavaan ymmärtämiseen.

Perhesuhteet ovat moninaistuneet, ja moni lapsi elää erossa biologisesta isästään. Kysymys isästä on kuitenkin tärkeä lapsen alkaessa pohtia perhesuhteitaan. Oma isä on osa omaa identiteettiä, oli hän mukana lapsen päivittäisessä arjessa tai ei. Ja vaikka ei olisi, lapsi rakentaa hänestä mielikuvan, jota on tärkeä hänen kanssaan käsitellä. Isänpäivä on tähän hyvä ajankohta. Jos isä ei pääse osallistumaan isänpäivän viettoon, isää saa kaivata ja surra. Isyys ei myöskään ole vain biologista, uusperheissä sosiaalisilla isillä on suuri merkitys lapsen kasvun tukena.


Oma isä on osa omaa identiteettiä, oli hän mukana lapsen päivittäisessä arjessa tai ei. Ja vaikka ei olisi, lapsi rakentaa hänestä mielikuvan, jota on tärkeä hänen kanssaan käsitellä.


Lasten oma suhtautuminen ja tapa etsiytyä isä”hahmojen” pariin on usein hyvin luontevaa. Keräsimme päiväkodeilta ja lasten kerhoista lasten piirroksia teemalla ”Minulle tärkeä mies”. Työntekijöiltä välittyi tieto, että lapset tarttuivat tehtävää innostuneesti ja aihe herätti lasten kesken paljon keskustelua. Pasilan kirjaston seinälle saatiin yli 200 kuvan näyttely isistä, papoista, veljistä, enoista, valmentajista ja opettajista. Esiin tuli myös tilanne, kun miestä ei piirustukseen löytynyt ja lapsi tarjoutui lainaamaan omaansa.

Työntekijät kertoivat oivaltaneensa, että aihetta pitäisi käsitellä muulloinkin kuin isänpäivän alla ja sen voisi laajentaa lapselle läheisiin miehiin. Näin tehden voi huomioida moninaiset perhesuhteet ja antaa lapselle läheisille miehille mahdollisuus olla miehen malli tytölle ja pojalle. Samalla välittyy lapselle tärkeä viesti: Sinä olet minulle tärkeä!

On arvokasta, että lapsen elämään nostetaan omien vanhempien rinnalle myös muita tärkeitä aikuisia. Miestyötä kehittävinä toivomme kuitenkin, että läheispäivän vietossa ei käy niin kuin muissa perheille tarjotuissa tilaisuuksissa, että jos kutsua ei osoiteta erikseen ”isälle” tai ”lapselle tärkeälle miehelle”, lapsilta katoaa mahdollisuus innostua ”mieshahmojen” läsnäolosta.

Toivomme mukavaa isänpäivää kaikille erilaisille isille ja isähahmoille sekä muille lapsille tärkeille miehille!

Sari Hellstén ja Pirjo Kotkamo työskentelevät suunnittelijoina Ensi- ja turvakotien liiton miestyön tiimissä.


Ensi- ja turvakotien liitto koordinoi valtakunnallisesti jäsenyhdistystensä tekemää miestyötä. Miestyön koostuu ensikodeissa ja niiden avopalveluissa tapahtuvasta isätyöstä, turvakodeissa ja niiden avopalveluissa tapahtuvasta väkivaltatyöstä sekä kaikessa siinä yhdistysten tekemästä isä/miestyössä, joka kohdistuu vaikeissa ja turvattomissa oloissa elävien lasten ja perheiden auttamiseksi.

Isien määrä perheiden auttamispalveluissa on lisääntynyt viime vuosien aikana. Ensi- ja turvakotien liiton ensikodeissa isien määrä on lähes kolminkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Ensikodeista apua saavista aikuisista joka neljäs on mies. Kaikkiaan miestyö tavoittaa vuosittain yli 1500 uutta miesasiakasta ja käyntimäärät lasketaan tuhansissa.