Vietimme Lasten oikeuksien päivää tänä vuonna Lapsiperhe turvapaikanhakijana- hankkeen päätösseminaarissa Helsingissä. Seminaarissa oli hyvin selkeitä ja vahvoja viestejä turvapaikanhakijalasten ja lapsiperheiden kannalta.

Ihmisarvo ei ole suhteellinen. Se on jakamaton ja absoluuttinen. Kaikkien ihmisarvon ja ihmisoikeuksien puolustajat eivät Suomessa onneksi ole vielä vähemmistö ja ääripäätä. Siitä meidän on huolehdittava jatkossakin.

Lapset ovat syyttömiä pakolaisuuden syihin, mutta silti he maksavat siitä kovimman ja raskaimman hinnan. YK:n pääsihteerin pakolaisasioiden erityisedustaja Virginia Gamban mukaan tämä aika tullaan muistamaan historiassa lapsiin kohdistuvasta väkivallasta ja lasten erittäin huonosta asemasta konflikteissa. Tähän asiaan tarvitaan kipeästi päättäväisiä toimia globaalisti ja siinä Suomella on myös suuri vastuu.

On selvää, että turvapaikanhakijalapsi on erityisen haavoittuvassa asemassa ja asiantuntevan avun tarpeessa olipa hän tullut Suomeen mistä maasta tai syystä tahansa. On riski, että lapsi jää näkymättämäksi aikuisten kriisissä turvapaikanhakemisen tilanteessa. Hankkeemme tavoite onkin ollut tehdä lapset näkyväksi ja mahdollistaa heidän äänensä kuuluminen. Siinä on onnistuttu hienosti yhteistyössä vastaanottokeskusten kanssa. Hyviä vinkkejä jatkotyöhön löytyy hankkeen loppuraporttina julkaistusta käsikirjasta liiton kotisivuilta.

Kannamme Ensi- ja turvakotien liitossa vakavaa huolta tiukentuneesta perheiden yhdistämisen sääntelystä. Perheen yhdistäminen on nykylainsäädännöllä vaikeaa, byrokraattista ja jo hakemuksen jättäminen on vaikeaa. Tähän tilanteeseen tarvitaan muutos lasten oikeuksia paremmin kunnioittavaksi.

Vaikka hanke päättyy, jatkamme työtä turvapaikanhakijalasten ja perheiden aseman puolustamiseksi. Haluamme myös vahvistaa monikulttuurisuustyötä yhdessä yhdistystemme kanssa. Ensi- ja turvakotien liitto koordinoi Istanbulin sopimuksen järjestöraportointia ja tekee sitä yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Kokonainen luku sopimuksessa on maahanmuutto- ja turvapaikanhakuasioita. Istanbulin sopimus on meille tärkeä yhteinen väline myös näissä asioissa niin kansalliseen kuin kansainväliseenkin vaikuttamiseen.

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus koskee kaikkien lapsia. Meidän aikuisten päättäjinä ja ammattilaisina on huolehdittava siitä, että lapsen oikeudet ja etu toteutuvat käytännössä eivätkä jää vain kauniiksi korulauseiksi.

Riitta Särkelä

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.