Ensi- ja turvakotien liiton chattien aukioloaikoja laajennettiin merkittävästi heti koronakriisin alettua. Hyvä niin, sillä chateistä apua hakevien määrä on viimeisen kolmen viikon aikana ollut yhtä suuri kuin koko alkuvuonna yhteensä.

Chateistä tulee viestejä monenlaisesta lasten ja perheiden hädästä: vauvaperheiden jaksamisen ongelmista, uupumuksesta ja masennusoireista. Erotilanteet näyttävät kärjistyvän ja lasten huoltoon, elatukseen ja tapaamisoikeuteen liittyvistä asioista sopiminen on vaikeutunut. Huolto- ja tapaamisriidat nousevat myös esille.

Lähisuhdeväkivaltaan liittyvä avun tarve näkyy kaikkein vahvimmin ja kaikissa eri chateissämme. Onneksi Lähisuhdeväkivaltaan haetaan apua. Viimeisen kahden viikon aikana ETKL:n jäsenyhdistysten avopalveluista apua hakeneiden määrä on kasvanut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna yli 44 prosentilla, mikä tarkoittaa yli 1 700 ihmistä.

Teimme Ensi- ja turvakotien liitossa kyselyn juuri ennen pääsiäistä jäsenyhdistyksillemme ja kartoitimme kunkin yhdistyksen toiminta-alueen kuntien reaktioita korona-kriisiin. Kyselystä ilmeni, että eri puolilla Suomea erittäin monet kunnat ovat tehneet linjauksen, että lastenneuvoloissa tarkastukset ja asiakastyö on rajattu 0-1- tai 0-2-vuotiaisiin lapsiin. On vakava riski, että neuvolat eivät enää voikaa tunnistaa nyt mahdollisimman varhaisessa vaiheessa riskissä olevia ja apua tarvitsevia perheitä.


Lapset ja lapsiperheet tarvitsevat paljon apua poikkeustilanteesta normaaliin siirtymisessä.


Kun samaan aikaan koulut ovat etäopetuksessa ja suurin osa lapsista poissa päiväkodeissa, se kasvattaa pienten lasten hoidon laiminlyönnin ja kaltoinkohtelun riskin piiloon jäämisen mahdollisuutta. Koulujen avaaminen ennen kesälomaa tuntuu perustellulta riskeistä huolimatta. Silloin ennen pitkää kesälomaa tulee kontakti kaikkiin kouluikäisiin ja mahdollisuus havaita lasten ahdinko. Lapset ja lapsiperheet tarvitsevat paljon apua poikkeustilanteesta normaaliin siirtymisessä.

On ennakoitavissa, että tilanne normalisoituu hyvin pitkän ajan kuluttua, kenties vasta, kun rokote on saatu. Päiväkodit ja koulut tarvitsevat valtakunnallista ohjeistusta siihen, miten siirrytään tästä akuutista poikkeustilanteesta seuraavaan vaiheeseen. Äitiys- ja lastenneuvoloiden toimivuuden varmistaminen kaikille ikäluokille sekä äitiysneuvoloissa päihdeseulonnan käyttöönottaminen kaikille äideille riskiraskauksien paikantamiseksi ovat erittäin tärkeitä.

Valtiovallan ei ole viisasta unohtaa järjestöjä merkittävänä avun lähteenä koronasta irtautumista pohdittaessa. Veikkauksen tuotot supistuvat pelihaittojen ehkäisyyn liittyvien, sinänsä myönteisten, toimien takia paljon. Lisäksi Veikkauksen pelit ja pelisalit on suljettu koronaepidemian vuoksi. Se tulee merkitsemään erittäin suurta ja vielä ennakoimattoman suurta pelituottojen pienentymistä. Valtion talousarviossa on turvattava kaikille Veikkauksen edunsaajille tasapuolisesti kompensaatio tuottojen pienenemisestä. Järjestöjä tarvitaan kipeästi koronan aikana syntyneiden vaurioiden korjaamisessa.


Asia on paradoksaalinen, sillä kilpailutilanteissa lähdetään kilpailuneutraliteetista ja  siitä, että kaikkia tahoja kohdellaan neutraalisti. Valtiontuki ei voi aiheuttaa vähäistä suurempaa kilpailuhaittaa.


Valtioneuvoston yrityksille suunnattu merkittävä tukipaketti ei koske palveluja tuottavia järjestöjä. Asia on kiireellisesti korjattava. Asia on paradoksaalinen, sillä kilpailutilanteissa lähdetään kilpailuneutraliteetista ja  siitä, että kaikkia tahoja kohdellaan neutraalisti. Valtiontuki ei voi aiheuttaa vähäistä suurempaa kilpailuhaittaa. Tukemalla nyt ainoastaan yrityksiä voidaan pahimmillaan pakottaa samalla alalla toimivat järjestöt lopettamaan toimintansa, mikä vauhdittaa palvelujen keskittymistä suurille yrityksille.

Jäsenyhdistyskyselymme kertoo myös ilahduttavia asioita: yhteistyö eri tahojen välillä on tiivistynyt ja eri toimijoiden rajoja on ylitetty. Järjestöjen merkitys on kunnissa tunnistettu aikaisempaa paremmin. Yhteistyötä järjestöjen kanssa on lisätty ja niiden tarjoamasta tuesta ja palveluista löytyy nyt tietoa kuntien sivuilta ja muusta tiedotuksesta. Myös sosiaalipalvelujen merkitys ihmisille ymmärretään aikaisempaa paremmin. Tästä on hyvä yhdessä  jatkaa kestävän tulevaisuuden rakentamista.

Yhdistetään voimamme koronasta selviämiseksi!

#suomitoimii #yhdessä

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.