Tarina20160112_115105kengät-näyttely tekee lähisuhdeväkivallan ilmiötä näkyvämmäksi. Esillä oleviin kenkäpareihin on molempiin kenkiin on liitetty kortit, joista mustapohjainen kortti kertoo siitä, mitä väkivalta on ollut, mitä elämä väkivaltaisessa suhteessa on ollut. Toisen kengän valkopohjaisessa kortissa on teksti, joka kertoo elämästä väkivallan jälkeen, siitä miten elämä on muuttunut. Se on positiivinen ja antaa uskoa paremmasta. Kenkien tarinat osaltaan kuvastavat väkivaltailmiön moninaisuutta, ja tuovat ilmi myös sen, miksi lähteminen väkivaltaisesta suhteesta ei ole yksinkertaista.

Näyttely on osa Jalkautuva naistyö – Naisen hyvinvoinnin vahvistaminen väkivaltaa ennaltaehkäisevänä tekijänä -hanketta. Ajatus näyttelyyn lähti alun perin siitä, kun mietin, miten hankesuunnitelman tavoitteita ja toimia voidaan konkreettisella tavalla tuoda hankkeen paikalliseen toimintaan mukaan. Toisaalta samaan aikaan omassa henkilökohtaisessa elämässäni läheisen ihmisen väkivaltainen suhde tuli päivänvaloon ja herätti miettimään, että lähisuhdeväkivalta voi koskettaa ketä tahansa. Väkivallan kokijoilla on hyvin erilaisia polkuja ja väkivaltaa kokevat kulkevat erilaisilla kengillä.

Tarinakengät täyttä20160112_115225ä hankkeen tavoitteista monia: näyttely avaa suurelle yleisölle lähisuhdeväkivallan eri muotoja ja kertoo siitä, miten moninainen ilmiö ylipäätään on. Se myös luo vertaisuutta ja osallisuutta: oman tarinansa jättäneet ihmiset ovat kokemusasiantuntijoita, mutta he eivät välttämättä halua tulla arkaluontoisen aiheen kanssa esille omien kasvojensa ja oman nimensä kanssa. Yhteistä tarinoiden kertojilla on se, että ihmiset ovat halunneet jakaa tarinansa, jotta he voisivat auttaa muita vastaavissa tilanteissa olevia.

Tarinakengät-näyttely oli tammikuussa esillä Kauhajoella Hella-galleriassa ja nyt se lähtee kiertämään myös muille paikkakunnille. Tarinoita, joita näyttelyssä on esillä, on kerätty elokuusta 2015 lähtien. Näyttely elää koko ajan ja uudet tarinat ja kenkäparit ovat tervetulleita mukaan. Kävijä voi jättää oman tarinansa selviytymisestä tai omat kenkänsä ja näin olla osa isompaa tarinaa.

Tarinakengät-näyttelystä voi kysyä lisää Jalkautuva naistyö -hankkeen projektityöntekijöiltä Sannalta tai Maijulta. Facebookissa on oma Tarinakampanja-sivu, josta myös löytyy lisää tietoa.

Hanketta koordinoi Ensi- ja turvakotien liitto ja sitä toteutetaan kahdessa pilottiyhdistyksessä, Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys ry:ssä sekä Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry:ssä. Hanke auttaa naisia tunnistamaan ja sanoittamaan lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa naisen hyvinvointia uhkaavana tekijänä sekä rohkaisee hakemaan apua perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan.

Kirjoittaja on Sanna Uusitalo, joka on Jalkautuva naistyö -hankkeen projektityöntekijä Etelä-Pohjanmaan Ensi-ja turvakotiyhdistys ry:ssä.