Hallitus on viemässä valinnanvapautta nopealla aikataululla eteenpäin osana sote-uudistusta. Siihen liittyvä hallituksen esitys on nyt lausuntokierroksella. Ei hyvältä näytä. Hyvin yksituumainen arvio on, että valinnanvapaus suunnitellusti toteutettuna estää sote-uudistuksen tärkeiden tavoitteiden toteutumisen. Hallituksen on otettava aikalisä valinnanvapauden eteenpäin viennissä ja edettävä hallittujen kokeilujen kautta. Olisi vastuutonta viedä valinnanvapautta eteenpäin hinnalla millä hyvänsä. Puoluepoliittiset ja elinkeinopoliittiset intressit eivät saa jyrätä ihmisten perusoikeuksien toteutumista. Toivottavasti poliittiset kompromissit eivät ole niin tiukat, että niistä pidetään kiinni vaikka se merkitsisi sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikeasti korjattavaa katastrofia.

Valinnanvapaudesta säädetään erillinen laki. Sen mukaan ihminen saa valita itselleen sosiaali- ja terveyskeskuksen eli sote-keskuksen ja suunhoidon yksikön ja listautua niiden asiakkaaksi. Sen jälkeen palvelun käyttäjä voi saada myös maksuseteleitä, asiakasseteleitä tai henkilökohtaisen budjetin. Niillä on mahdollista hankkia eri tuottajilta sosiaali- ja terveyspalveluja.


Mistä tietää, millaisia palveluja on valittavissa ja mikä niiden laatu on? Ei mistään. Suomessa ei ole olemassa tietojärjestelmää, josta löytyisi vertailukelpoinen tieto palveluista, niiden laadusta ja tuottajista.


Valinnanvapaus edellyttää palvelun tarvitsijalta osaamista, jota vaikeimmassa tilanteessa olevilla ihmisillä ei ole. Maakunnilla tulee olemaan myös vakavia vaikeuksia hallita muodostuvaa monimutkaista palvelujärjestelmää. Ihmisten kannalta tarvittaisiin mittavaa palvelunohjausta, mistä ei ole riittävää takuuta. Näin ollen pääsy palveluihin ei toteudu yhdenvertaisesti, mikä on sote-uudistuksen tärkein tavoite.

Jopa hallituksen esityksen omassa vaikutusarviossa todetaan, että valinnanvapausmalli heikentää maakunnan kykyä toteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota. Kaikki palvelutuotanto ei ole maakunnan hallinnollisen ohjauksen piirissä. Portinvartijuus jää käytännössä hampaattomaksi, koska ” uudessa rakenteessa muodostuu maakunnan oikeudelliset ja tosiasialliset mahdollisuudet toteuttaa tehokkaasti järjestämisvastuutaan.”

Mistä tietää, millaisia palveluja on valittavissa ja mikä niiden laatu on? Ei mistään. Suomessa ei ole olemassa tietojärjestelmää, josta löytyisi vertailukelpoinen tieto palveluista, niiden laadusta ja tuottajista. Tämä olisi kuitenkin välttämätön ehto, että valinnanvapautta voisi toteuttaa. Tällaisen tietojärjestelmän tekeminen vie vuosia ja on kallista. Sen pitää kattaa kaikkien tuottajien tarjonta.

Kaiken edellä olevan pohjalta ei voi päätyä muuhun kuin toteamukseen, aikalisä. Hallituksen kannattaa hyödyntää kokemukset Sitran valinnanvapauskokeilusta ja käynnistää kokeiluja henkilökohtaisesta budjetista ja sen reunaehdoista. Kysyn myös löytyykö jatkossa vastuunkantajaa hallituspuolueista, jos pidetään jääräpäisesti tehdyistä linjauksista kiinni ja saadaan aikaa korjaamatonta vahinkoa? Valta on myös vastuuta.

Kannattaisi kuunnella asiantuntijoita!

Riitta Särkelä

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.