Lapsi muuttuu helposti näkymättömäksi vanhemman vankeustuomion keskellä. Siellä hän kuitenkin elää tärkeitä kasvun ja kehityksen vuosiaan. Tullen taas näkyväksi, kun hänet nähdään ja häntä kuullaan.

Vanhempi vankilan portilla -hankkeessa vankilassa olevien vanhempien lapsia tavattiin hyvin monenlaisissa ympäristöissä: vankilatapaamisissa, perhepäivissä ja -leireillä, kotikäynneillä ja lasten vertaisryhmissä. Hanketyöntekijät kuulivat aidosti lasten kokemuksia, ajatuksia ja tunteita sekä tarjosivat heille mukavaa tekemistä. Rakensivat lapselle turvallista arkea. Apuna keskustelussa oli usein leluja, pelejä, tunnekortteja ja kivaa yhteistä puuhaa kuten leipomista.

Keskusteluja käytiin usein myös Vangin perheen polun kautta. Tämän hankkeessa kehitetyn työvälineen avulla lapsi sai kertoa omat ajatuksensa menneestä ja tästä hetkestä sekä miettiä tulevaa.  Keskustelussa oli usein mukana myös lapsen vanhempi. Yhteinen keskustelu lisäsi ymmärrystä lapsen kokemuksista. Työntekijälle asiakkaiden tarinan kuuntelu auttoi suunnittelemaan sopivaa tukea.

Ammattilainen voi vahvistaa lapsen turvallisuutta kuuntelemalla ja huomaamalla hänen tarpeitaan. Kurjia ja turvattomuutta tuovia tilanteita voi myös ennakoida. Lapselle tulee antaa tietoa tilanteista ja tapahtumista, jotka voivat aiheuttaa hämmennystä. Myös muutoksiin on hyvä valmistautua lapsen kanssa.

Hankkeen kehittämistyön edetessä huomasimme iloksemme, että yhteistyökumppanimme tarkastelivat toimintaympäristöjään yhä enemmän lapsen silmin.

Vankilan tapaamistilaan suunniteltiin eri-ikäisille lapsille ”tapaamispussit”, yhdyskuntaseuraamustoimistoon toteutettiin tapaamistila lapsille. Uuden Hämeenlinnan vankilan tapaamistilojen suunnitteluun osallistuivat myös lapset. Rikosseuraamuslaitoksen Lapsi- ja perhetyön linjauksiin liittyvissä kehittämispäivissä löydettiin keinoja, miten ympäristön ja työtapojen muutoksilla toiminta saadaan lapsiystävällisemmäksi. Kuulimme toki myös, millaisia haasteita lapsi tuo turvallisuusasioihin. Mutta todeten, että katsomalla asioita lapsen silmin, löytää kyllä keinon, miten turvallisuudenkin voi varmistaa lapsen kannalta ystävällisesti ja inhimillisesti.

Miten lapsen kohtaava ammattilainen voi vahvistaa lapsen turvallista arkea?

Rikosseuraamusasiakkaan lapsen arjen turvallisuus rakentuu hänen kohtaamiensa aikuisten kautta.

Parasta on, että lapsi tulee kuulluksi monen aikuisen taholta eri ympäristöissä. Aito kohtaaminen on pieniä tekoja. Löytyykö listasta jokin vinkki sinulle, joka tapaat vangin lapsen?

  1. Ole kiinnostunut kuulemaan, mistä lapsen arki koostuu. Kysy ja kuule, mitä lapsi miettii.
  2. Käy lapsen kanssa läpi tilanteita ja ympäristöjä, joita lapsen elämään vankilassa olevan vanhemman lapsena kuuluu. Miten lapsi kokee ne? Millaisia tunteita niihin liittyy?
  3. Kuuntele empaattisesti uteliaana, millainen on lapsen suhde vankilassa olevaan vanhempaan. Millaisia toiveita ja odotuksia hänellä on vanhempansa suhteen?
  4. Kysy lapselta, kuka tietää vanhemman tuomiosta. Onko asia tuottanut hankaluuksia, vaikeita tunteita, kiusaamista tms?
  5. Ole kiinnostunut ja selvitä, kenen kanssa lapsi voi asiasta puhua. Puhutaanko asiasta kotona? Onko tarvetta välittävälle turvalliselle aikuiselle?
  6. Mieti, mikä on sinun osuutesi lapsen turvallisen arjen vahvistamisessa. Kenen kanssa sinun olisi hyvä tehdä yhteistyötä lapsen asioissa?
  7. Onko lapsella kysymyksiä, joihin sinä voit vastata? Tarvitaanko lisätietoa? Kuka esimerkiksi valmistelee lasta uusiin tilanteisiin, vaikkapa ensimmäiselle vierailulle vankilaan.
  8. Arvioi, tarvitaanko perheessä tukea ja mistä sitä voi saada.
  9. Kysy, onko lapsi kiinnostunut saamaan vertaistukea toisilta lapsilta. Selvitä, onko alueellasi tarjolla vertaisryhmiä tai voisitko sinä järjestää mahdollisuuden tutustua toiseen lapseen.
  10. Mieti lapsen tilannetta kokonaisuutena. Mihin kaikkeen vanhemman vankeus hänen elämässään vaikuttaa.

Lue myös: Vangin lapsen erilainen arki, blogi 7.9.

Verkkokoulutus ammattilaisille

Tutustu uuteen Vangin perheen polku -verkkokoulutukseen, joka antaa perheitä kohtaaville ammattilaisille eväitä auttaa näitä lapsia. Myös työkalut voit tulostaa omaan käyttöösi maksutta.

Kirjoittaja: Sari Hellstén

Sari Hellstén työskenteli Vanhempi vankilan portilla -hankkeen projektipäällikkönä ja miestyön suunnittelijana Ensi- ja turvakotien liitossa. Nyt hän on siirtynyt toisiin tehtäviin.