Väkivaltatyön juhlatyökokous

Selviytymisen uudet tuulet, resilienssi ja tulevaisuuden suunnat Jäsen- yhdistyksille Lisätietoja Johanna Linner Matikka johanna.matikk ...

Toiminnanjohtajien työkokous

Työkokous tukee jäsenyhdistysten johtamista, vahvistaa yhtenäisiä toimintakäytäntöjä, tarjoaa vertaistukea ja käsittelee ajankohtaisia to ...

Pidä kiinni -prosessikoulutus

Hoitojärjestelmän perustehtävän mukaisen osaamisen varmistaminen, saadun tutkimustiedon ja teoreettisen viitekehyksen omaksuminen ja yksiköis ...

Toiminnanjohtajien työkokous

Työkokous tukee jäsenyhdistysten johtamista, vahvistaa yhtenäisiä toimintakäytäntöjä, tarjoaa vertaistukea ja käsittelee ajankohtaisia to ...

Uudet tuulet -seminaari

Seminaarissa keskustellaan toimintaympäristön ajankohtaisista muutoksista ja järjestön yhteisistä kehittämisen suunnista. Fokus on jäsenyhd ...