Monikulttuurisuustyön työkokous

Jäsenyhdistysten työntekijöille, jotka kohtaavat työssään monikulttuurisia asiakkaita. Ensimmäinen päivä ollaan toiminnallisten menete ...

Väkivaltatyön työkokous

Väkivallan kokijoiden ja tekijöiden kanssa työskentevien työntekijöiden työkokous. Jäsen- yhdistyksille Väkivaltatyön työkokous o ...

Vaikuttavuus esiin -työkokous

Työkokouksen tavoite on vahvistaa vaikuttavuustietoista työtapaa Ensi- ja turvakotien liitossa. Tämän kerran pääaiheina on Vaikuttavuus esii ...

Toiminnanjohtajien työkokous

Työkokous tukee jäsenyhdistysten johtamista, vahvistaa yhtenäisiä toimintakäytäntöjä, tarjoaa vertaistukea ja käsittelee ajankohtaisia to ...