Pidä kiinni -prosessikoulutus

Hoitojärjestelmän perustehtävän mukaisen osaamisen varmistaminen, saadun tutkimustiedon ja teoreettisen viitekehyksen omaksuminen ja yksiköis ...

Toiminnanjohtajien työkokous

Työkokous tukee jäsenyhdistysten johtamista, vahvistaa yhtenäisiä toimintakäytäntöjä, tarjoaa vertaistukea ja käsittelee ajankohtaisia to ...

Uudet tuulet -seminaari

Seminaarissa keskustellaan toimintaympäristön ajankohtaisista muutoksista ja järjestön yhteisistä kehittämisen suunnista. Fokus on jäsenyhd ...

Vauvatyön esinaisten työkokous

Työkokouksen tarkoitus on koota vaativan vauvatyön esimiehet yhteen ajankohtaisten vauvatyön asioiden äärelle. Lämpimästi tervetuloa mu ...

Ensikotijohtajien työkokous

Työkokouksessa tarkastellaan ensikotityön nykytilaa ja tulevaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Työkokous on tarkoitettu ensikotien ...