Meille järjestöassistentiksi?

Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry. hakee järjestöassistenttia (Paikka auki- ohjelma). Työtehtäviin kuuluu monipuolisia toimisto- ja järjestelytehtäviä, vapaaehtoistyön koordinointia, eri työmuotojen auttamista tapahtumien ja kokousten järjestämisessä, tiedottamista ja somekanavien ylläpitoa.

Järjestöassistentti on mukana yhdistyksen tapahtumissa sekä perhekerhoissa. Tehtävänä on osallistua tarvikehankintoihin, suunnitteluun ja toteutukseen sekä valmistelee perhekerhon tarjoilut. Lisäksi järjestämme toimintaa mm. vastaanottokeskusten lapsiperheille ja järjestöassistentti on näissä mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa. Säännöllisen toiminnan lisäksi järjestämme yhdessä muiden perhejärjestöjen kanssa erilaisia tapahtumia lapsiperheille.

Järjestöassistentti tekee avustavia työtehtäviä kaikissa yhdistyksen työmuodoissa (eroauttaminen, väkivaltatyö, vaativa vauvatyö, vapaaehtoistyö, kokoukset). Työyhteisössä arvostetaan monikulttuurisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Järjestöassistenttina pääset tutustumaan STEAN rahoitusperiaatteisiin ja saat kokemusta toimistotehtävistä ja monipuolisesta järjestötyöstä.

Järjestöassistentin työpaikka on osa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen Paikka auki -avustusohjelmaa, joten työnhakijana sinun tulee täyttää seuraavat kriteerit: Olet korkeintaan 29-vuotias etkä ole työelämässä tai tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Tämä työ sopii sinulle, joka olet kiinnostunut yhdistystoiminnasta, viestinnästä ja sinulla on innostunut työote ja halu oppia uutta. Lisätietoa Paikka auki- avustusohjelmasta https://www.paikka-auki.fi/haluatko-paikka-auki-tyontekijaksi/

Työaika on 36h/viikko ja alkaa 9.3.2023 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen työ kestää 12 kk. Työhön valitulla on 4 kk koeaika.

Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry on voittoa tavoittelematon lastensuojelun kansalaisjärjestö, joka auttaa ja huolehtii haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyvinvoinnista ja ehkäisee perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa. Yhdistyksen toiminta muotoina ovat väkivaltatyö, ero lapsiperheessä työ, vauvatyö sekä vapaaehtoistoiminta

Yhdistys on valtakunnallisen Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys. Teemme innovatiivista vaikuttamistyötä, tunnustettua ja tunnettua valtakunnalliset laatukriteerit täyttävää asiakastyötä. Teemme monipuolisesti työtä turvallisuuden lisäämiseksi yhdessä eri verkostojen ja vapaaehtoisten kanssa.

Jätä hakemus Kirjalliset hakemukset ja CV osoitteeseen niina.kupiainen@ek-perhetyo.fi

Niina Kupiainen
Toiminnanjohtaja
Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry.
040 579 4632

www.ek-perhetyo.fi