Haemme projektityöntekijää nuorten ennaltaehkäisevään väkivaltatyön hankkeeseen (Stea -rahoitus 2023- 2025).

Hankkeen tavoitteena on tavoittaa nuoria, jotka ovat lähisuhdeväkivallan kokijoita tai tekijöitä. Hankkeessa lisätään 12-20- vuotiaiden nuorten tietoisuutta väkivallasta ja sen seurauksista.

Hankkeen yksi tavoite on vaikuttaa ylisukupolvisen väkivaltakierteen katkaisuun. Työhön kuuluu olennaisesti koulukiusaamisen ja väkivallan vastainen työ 2. ja 3. asteen oppilaitoksissa ja nuorten harrastustoiminnassa. Hankkeessa painotetaan väkivallan, rasismin ja syrjäytymisen vastaista sanomaa ja toimintaa. Projektityöntekijä jalkautuu nuorten pariin sekä ohjaa nuorten vertaisryhmiä, joissa opitaan tuntemaan omia rajoja ja voimavaroja.

Projektityöntekijältä odotetaan nuorten palvelujärjestelmän tuntemista, moniammatillisen verkostotyön osaamista ja hyviä kohtaamistaitoja. Toivomme hakijalta aiempaa kokemusta nuorten kanssa tehtävästä yksilö- ja ryhmätyöskentelystä ja lähisuhdeväkivaltatyön ammatillista tuntemusta. Hakijalle on eduksi aiempi projektiosaaminen, hyvät tietotekniset taidot ja some-osaaminen.

Koulutusvaatimus:

Sosiaali- tai terveysalan AMK-tutkinto / muu tehtävään soveltuva vähintään AMK-tasoinen tutkinto

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää yhteistyökykyä, oma-aloitteellisuutta, innovatiivisuutta ja tarvittaessa joustavuutta työaikojen suhteen.

Tehtävään valittavan on esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan TES:n mukaista koeaikaa. Työhaastattelut pidetään 2.2.2023

Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry on lastensuojelun kansalaisjärjestö, joka auttaa ja huolehtii haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyvinvoinnista ja ehkäisee perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa. Yhdistyksen toiminta muotoina ovat väkivaltatyö, ero lapsiperheessä työ, vaativa vauvatyö sekä vapaaehtoistoiminta. Yhdistys on valtakunnallisen Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys. Teemme innovatiivista vaikuttamistyötä, tunnustettua, tunnettua ja valtakunnalliset laatukriteerit täyttävää asiakastyötä. Teemme monipuolisesti työtä lapsiperheiden turvallisuuden lisäämiseksi yhdessä eri verkostojen ja vapaaehtoisten kanssa.

Tehtävään valittavan on esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Noudatamme myös väliaikaisesti voimassa oleva pykälää 48§a koronaturvallisuudesta. Tehtävässä on TES:n mukainen 6 kk koeaikaa. Palkkauksen ehtona on STEA:n vahvistama rahoituspäätös esityksen mukaisesti.

Yhteystiedot Toiminnanjohtaja Niina Kupiainen, 040 579 46 32, niina.kupiainen@ek-perhetyo.fi

Työpaikan osoite Pormestarinkatu 6 B, 53100 LAPPEENRANTA

Työ alkaa 1.3.2023 tai sopimuksen mukaan

Haku päättyy 26.01.2023 klo 15:00

Jätä hakemus Lähetä hakemus ja CV sähköpostilla osoitteeseen niina.kupiainen@ek-perhetyo.fi