Vapaaehtoistoiminta ja perhekerho

Kiinnostaako sinua vapaaehtoistyö säännöllisesti tai silloin tällöin, mahdollisuuksia on monia, ryhmien ohjaamisesta – erilaisiin talkoisiin. Ota yhteyttä, niin katsotaan sopiiko jokin sinulle. Jokaisen vapaaehtoisen työ on tärkeää ja tukee lapsiperheiden hyväksi tehtävää työtä. Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Niina Kupiainen puh, 040 579 4632 tai niina.kupiainen@ek-perhetyo.fi Tällä hetkellä tarvitaan Perhekerhoon ohjaajia, mummoja ja vaareja toimimaan yhdessä lasten ja perheiden kanssa. Doulana taas voit toimia vauvaa odottavien ja synnyttävien perheiden tukena.

perhekerho

Perhekerhossa on kahvittelun lomassa yhteistä toimintaa lapsille ja aikuisille. Lapset pääsevät leikkimään, askartelemaan ja laulamaan. Toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisten lasten perheille. Perhekerho järjestetään Asukastila Kompassissa 2. kerroksessa (Sammontori 2, Lappeenranta). Perhekerho toimii kuukauden toisena maanantaina klo 10-12. Seuraava perhekerho 14.11.2022 ja 12.12.2022

Vertaisryhmät

Vertaisryhmät on tarkoitettu lapsille, nuorille ja perheille, jotka tarvitsevat tukea oman elämänsä hallintaan. Pienryhmien toimintamenetelmät ovat luovia ja toiminnallisia: maalausta, liikuntaa, pelejä, leikkejä kukin ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan. Vetäjinä toimivat ammattilaiset ja alan opiskelijat. Ryhmät ovat maksuttomia. Niina Kupiainen, puh. 040 579 4632 niina.kupiainen@ek-perhetyo.fi

Doula synnyttäjän tukihenkilönä

Synnytystukihenkilöä kutsutaan doulaksi. Sana juontaa juurensa kreikankielestä ja se tarkoittaa palvelijatarta. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten doula on vapaaehtoinen tukihenkilö, joka on perheen tukena odotusaikana ja vauvan syntyessä. Vapaaehtoisdoulan tärkein tehtävä on olla läsnä ja kuunnella. Hän toimii perheesi ehdoilla toiveitanne ja tarpeitanne kuunnellen. Tuettava ja vapaaehtoinen tapaavat toisensa keskimäärin kolme kertaa. Vapaaehtoista doulaa voi pyytää silloin, kun perheellä on esimerkiksi vaikea taloudellinen tilanne, synnyttäjä on alle 18 -vuotias, turvapaikanhakija tai perheessä on vakava päihde- tai mielenterveysongelma tai jokin muu erityinen syy. Ottaessasi yhteyttä doulakoordinaattoriin voit vielä keskustella tilanteestasi tarkemmin.
Vapaaehtoisdoula tapaa perheen jo ennen synnytystä ja synnytyksen jälkeenkin
Vapaaehtoinen tapaa perheen joitakin kertoja jo ennen synnytystä. Tapaamisissa puhutaan vauvan tuloon liittyvistä käytännön valmisteluista, raskauden sujumisesta ja vauvan odottamisesta sekä synnytyksestä ja siihen liittyvistä toiveista ja mahdollisista huolista tai peloista. Doulan tärkein tehtävä on olla läsnä ja kuunnella. Hän toimii perheen ehdoilla sekä heidän toiveidensa ja tarpeidensa mukaisesti.
Tärkeimpiä tehtäviä on läsnäolo
Synnytyksen aikana vapaaehtoisdoula tukee ja rohkaisee synnyttäjää yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti käyttäen omaa harkintaansa sekä kuunnellen äidin toiveita. Doulan tärkeimpiä tehtäviä synnytyshuoneessa on läsnäolo. Synnytyksen jälkeen perhe ja vapaaehtoinen tapaavat ainakin kerran.
Doula lisää turvallisuuden tunnetta ja vähentää kivunlievityksen tarvetta
Äitien kertoman mukaan doulan läsnäolo ja tuki koetaan tärkeimmiksi hyödyiksi. Synnyttäjien mukaan tukihenkilön läsnäolo synnytyksessä lisää turvallisuuden tunnetta ja vaikuttaa synnytyskipua lievittävästi. Kun pelko ja ahdistus vähenevät, vähenee myös kipulääkityksen tarve ja synnytyksen kulku nopeutuu. Nopeasti sujuva synnytys vaikuttaa niin äidin kuin syntyvän lapsenkin vointiin positiivisesti. Jos tarvitset Doulaa tai haluat itse toimia Doulana niin ota yhteyttä; Leena Marttinen Puh. 040 776 7548 tai paivaryhma@ek-perhetyo.fi