Jokaisella lapsella on oikeus elää turvassa. Silloin, kun väkivalta uhkaa lapsen turvallisuutta ja hyvinvointia, Ensi- ja turvakotien liiton väkivaltatyön avopalvelut auttavat.

www.nettiturvakoti.fi