Yhdistyksen toimintamuodot ovat:

Päiväryhmä Pirpana on tarkoitettu äideille, joilla on alle 2-vuotias lapsi tai jotka vasta odottavat lasta. Ryhmässä on kerrallaan neljä äitiä lapsineen.

Ryhmä on suljettu ja kokoontuu noin viiden kuukauden ajan, kolmena päivänä viikossa.

Ryhmäpäivinä ollaan yhdessä lasten kanssa, ulkoillaan, laitetaan ruokaa ja käydään keskustelua vanhemmuudesta.

Ryhmään hakeutumisen syitä voivat olla mm. yksinäisyys ja sosiaalisen verkoston puute, päivärytmin puute, tarve pohtia äitiyttä turvallisessa vertaistukiryhmässä, tarve kehittää omia arkielämän taitoja tai tarve äidin ja vauvan vuorovaikutuksen vahvistamiseen.

Ryhmät alkavat helmi- ja syyskuussa.

Päiväryhmä Pirpana toimii osoitteessa Savonkatu 34, 53100 Lappeenranta.

Ohjaajat
Leena Marttinen puh. 040 776 7548
Titta Hämäläinen puh. 040 776 7549
paivaryhma@ek-perhetyo.fi

Lehtiartikkeli_Päiväryhmä Pirpana
Yläpuolella Saimaan ammattikorkeakoulun terveydenhoitaja-opiskelijan kirjoittama lehtiartikkeli, julkaistu lyhyemmässä muodossa 28.12.2016 Lappeenrannan uutisissa.

Hakemus Pirpanaan. Voit tulostaa hakemuksen ja postittaa sen tai lähettää sähköpostissa liitteenä.

Jussi-työ on tarkoitettu niille, jotka haluavat lopettaa väkivallan käytön lähisuhteessaan ja tarvitsevat tukea oman kriisinsä selvittämisessä.

Jussi-työntekijältä saa:

-Kriisiapua, perheväkivaltatilanteessa sen kaikki osapuolet tarvitsevat apua.
-Terapeuttista keskusteluapua kahden kesken tai ryhmässä
-Neuvontaa ja ohjausta

Jussi-työntekijä
jussityo@ek-perhetyo.fi
Mika Hartikainen, puh. 040 765 4953

eeva – eväitä eron jälkeiseen vanhemmuuteen -toiminta on tarkoitettu vanhemmille, jotka harkitsevat eroa tai ovat eronneet. Asiakkaaksi voi hakeutua itse tai yhteistyöverkostojen kautta ilman lähetettä.

Työskentelyn tavoitteena on tukea omaa ja yhteistä vanhemmuutta, sekä vanhempien välistä yhteistyötä eron jälkeen. Työn lähtökohtana on tehdä lasta näkyväksi vanhempien erotilanteessa. Työ on myös uusperheen toimivuuden tukemista.

eeva-eväitä eron jälkeiseen vanhemmuuteen palvelut:

Yksilö- ja perhetapaamiset
Lasten ja vanhempien yksilö- ja/tai perhetapaamisia kunkin perheen tarpeen mukaan. Yhteydenotot ja lisätiedot eeva-toiminnan palvelunumerosta 040-594 0080 tai sähköpostitse eeva-hanke@ek-perhetyo.fi

Entäs minä? – vertaisryhmä 6-10-vuotiaille lapsille
Lasten ryhmässä nimetään ja annetaan tilaa eroon liittyville tunteille sekä harjoitellaan tunteiden ilmaisua. Annetaan tietoa mitä erossa tapahtuu sekä keinoja muutoksista selviytymiseen. Lasten ryhmä kokoontuu viikoittain 7 kertaa. Ryhmään osallistuvien lasten vanhemmille tarjotaan teemoitettuja iltoja, joissa annetaan työkaluja siihen, kuinka tukea lasta erossa. Vanhempien ryhmä kokoontuu 3 kertaa. Ryhmät ovat maksuttomia ja alkavat keväisin ja syksyisin.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 040-594 0080

Vanhemman neuvo-vertaistukiryhmä

Ryhmä on ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä eropäätöksen tehneille ja eronneille alaikäisten lasten vanhemmille, jotka haluavat pohtia omaa ja yhteistä vanhemmuutta sekä lapsen tilannetta.

Ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa alkaen keskiviikkona 19.9. klo 16.30.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen p. 040 594 0080, eeva-hanke@ek-perhetyo.fi

Erokahvila Valopilkku
Valopilkku on eronneiden vanhempien kohtaamispaikka. Kahvilassa voi viettää aikaa muiden eronneiden sekä koulutettujen vapaaehtoisten vertaistukijoiden parissa.

Kahvila kokoontuu kolmen viikon välein klo 17-19 yhdistyksen tiloissa Kirkkokatu 6.

Eroneuvo-tilaisuudet
Eroneuvo-tilaisuus on tarkoitettu eronneille tai eroa harkitseville vanhemmille ja heidän läheisilleen. Tilaisuudessa jaetaan eroon ja sen jälkeiseen vanhemmuuteen liittyviä kokemuksia yhdessä vapaaehtoisten vertaistukijoiden kanssa. Tilaisuudessa nostetaan esiin vanhemmuuden merkitystä lapselle eron jälkeen. Tilaisuudessa keskustellaan eron vaikutuksista lapsen elämään ja siitä miten vanhemmat voivat parhaiten tukea lasta. Eroneuvossa ei anneta juridista neuvontaa tai ohjeistusta.

Tilaisuuteen voi tulla nimettömänä jakamaan kokemuksia tai vain olemaan läsnä toisten kokemuksia kuunnellen. Tilaisuudet ovat maksuttomia eivätkä edellytä ennakkoilmoittautumista. Paikalla on työntekijä vetämässä pienen alustuksen, jonka jälkeen vapaaehtoiset vetävät pienryhmäkeskusteluja kävijöiden kanssa. Vapaaehtoiset ovat itse eron läpikäyneitä vanhempia.

Koulutukset ammattilaisille

Tästä pääset lukemaan eroon liittyvää tietoa:

eeva-eväitä eron jälkeiseen vanhemmuuteen esite

Ohjeita eroaville

Äiti ja isä eroavat kuinka minun käy

Tietoa yhteistyövanhemmuudesta

Doula – synnyttäjän tukihenkilö

Synnytystukihenkilöä kutsutaan doulaksi. Sana juontaa juurensa kreikankielestä ja se tarkoittaa palvelijatarta.
Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten doula on vapaaehtoinen tukihenkilö, joka on perheen tukena odotusaikana ja vauvan syntyessä.

Vapaaehtoisdoulan tärkein tehtävä on olla läsnä ja kuunnella. Hän toimii perheesi ehdoilla toiveitanne ja tarpeitanne kuunnellen. Tuettava ja vapaaehtoinen tapaavat toisensa keskimäärin kolme kertaa.

Vapaaehtoista doulaa voi pyytää silloin, kun perheellä on esimerkiksi vaikea taloudellinen tilanne, synnyttäjä on alle 18 -vuotias, turvapaikanhakija tai perheessä on vakava päihde- tai mielenterveysongelma tai jokin muu erityinen syy. Ottaessasi yhteyttä doulakoordinaattoriin voit vielä keskustella tilanteestasi tarkemmin.

Vapaaehtoisdoula tapaa perheen jo ennen synnytystä ja synnytyksen jälkeenkin

Vapaaehtoinen tapaa perheen joitakin kertoja jo ennen synnytystä. Tapaamisissa puhutaan vauvan tuloon liittyvistä käytännön valmisteluista, raskauden sujumisesta ja vauvan odottamisesta sekä synnytyksestä ja siihen liittyvistä toiveista ja mahdollisista huolista tai peloista. Doulan tärkein tehtävä on olla läsnä ja kuunnella. Hän toimii perheen ehdoilla sekä heidän toiveidensa ja tarpeidensa mukaisesti.

Tärkeimpiä tehtäviä on läsnäolo

Synnytyksen aikana vapaaehtoisdoula tukee ja rohkaisee synnyttäjää yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti käyttäen omaa harkintaansa sekä kuunnellen äidin toiveita. Doulan tärkeimpiä tehtäviä synnytyshuoneessa on läsnäolo. Synnytyksen jälkeen perhe ja vapaaehtoinen tapaavat ainakin kerran.

Doula lisää turvallisuuden tunnetta ja vähentää kivunlievityksen tarvetta

Äitien kertoman mukaan doulan läsnäolo ja tuki koetaan tärkeimmiksi hyödyiksi. Synnyttäjien mukaan tukihenkilön läsnäolo synnytyksessä lisää turvallisuuden tunnetta ja vaikuttaa synnytyskipua lievittävästi. Kun pelko ja ahdistus vähenevät, vähenee myös kipulääkityksen tarve ja synnytyksen kulku nopeutuu. Nopeasti sujuva synnytys vaikuttaa niin äidin kuin syntyvän lapsenkin vointiin positiivisesti.

Jos tarvitset Doulaa tai haluat itse toimia Doulana niin ota yhteyttä;

Leena Marttinen
Puh. 040 776 7548 tai paivaryhma@ek-perhetyo.fi

Kiinnostaako sinua vapaaehtoistyö säännöllisesti tai silloin tällöin, mahdollisuuksia on monia, ryhmien ohjaamisesta – erilaisiin talkoisiin. Ota yhteyttä, niin katsotaan sopiiko jokin sinulle. Jokaisen vapaaehtoisen työ on tärkeää ja tukee lapsiperheiden hyväksi tehtävää työtä.

Lisätietoja; puh. 044 777 5355 tai toimisto(at)ek-perhetyo.fi.

Tällä hetkellä tarvitaan Perhekerhoon ohjaajia, mummoja ja vaareja toimimaan yhdessä lasten ja perheiden kanssa. Doulana taas voit toimia vauvaa odottavien ja synnyttävien perheiden tukena.

Perhekerho

Perhekerhossa on kahvittelun lomassa yhteistä toimintaa lapsille ja aikuisille. Lapset pääsevät leikkimään, askartelemaan ja laulamaan. Toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisten lasten perheille.

Perhekerho toimii Me-talossa, Kauppakeskus Oprin 2. kerroksessa (Valtakatu 30, 53100 Lappeenranta).
Perhekerho toimii joka toinen tiistai klo 10-12.

Erokahvila Valopilkku

Erokahvila Valopilkku on vapaamuotoinen kohtaamispaikka eronneille vanhemmille, jotka haluavat keskustella tilanteestaan toisten samassa tilanteessa olevien kanssa. Toiminnasta vastaavat pääasiassa vapaaehtoiset vertaistukijat. Kahvilaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kävijät osallistuvat kahvilaan anonyymeinä.

Kahvila kokoontuu kolmen viikon välein klo 17-19 yhdistyksen tiloissa Kirkkokatu 6.

Vertaisryhmät on tarkoitettu lapsille, nuorille ja perheille, jotka tarvitsevat tukea oman elämänsä hallintaan. Pienryhmien toimintamenetelmät ovat luovia ja toiminnallisia: maalausta, liikuntaa, pelejä, leikkejä kukin ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan. Vetäjinä toimivat ammattilaiset ja alan opiskelijat. Ryhmät ovat maksuttomia.

Liisa Kiukas, puh. 040 579 4632
liisa.kiukas@ek-perhetyo.fi