Yhdistyksen toimintamuodot ovat:

Päiväryhmä Pirpana

Päiväryhmä Pirpana on Lappeenrannassa toimiva suljettu ryhmä neljälle äidille ja heidän alle 2-vuotiaille lapsilleen. Ryhmään voivat tulla myös odottavat äidit. Uusi ryhmä alkaa kaksi kertaa vuodessa helmi- ja syyskuussa. Ryhmä on kestoltaan noin puoli vuotta. Pirpanassa kokoonnutaan kolmena päivänä viikossa 4,5 tuntia kerralla. Ryhmässä äitien ja lasten kanssa toimii kaksi ohjaajaa Titta Hämäläinen ja Leena Marttinen.

Päiväryhmään äidit voivat hakea kokiessaan yksinäisyyttä, verkoston puutetta, päivärytmin puutetta, arjentaitojen haasteita tai haasteita vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. Ryhmässä äidit saavat vertaistukea muilta äideiltä ja pääsevät jakamaan omia kokemuksiaan äitiydestä toisilleen. Ryhmä kokoontuu keskustassa hyvien kulkuyhteyksien päässä, jolloin sinne saapuminen on helppoa. Pirpanalla on kodikkaat tilat, lapsille hyvät leikki- ja päiväuni mahdollisuudet sekä keittiö, jossa äidit pääsevät ohjaajien kanssa valmistamaan maistuvaa ruokaa.

Ennen Päiväryhmän aloittamista ohjaajat tapaavat äitejä 1-3 kertaa tiloihin ja toisiinsa tutustuen. Yksi käynneistä tapahtuu perheen kotona. Ryhmässä pyritään tukemaan lapsen ja äidin välistä vuorovaikutusta, vahvistamaan äidin jaksamista sekä arjenhallintataitoja. Ohjaajien tavoitteena on luoda luottamuksellinen ja toisiaan tukeva vertaisryhmä, jossa jokainen voi jakaa omia kokemuksiaan ja saa kannustusta toisilta äideiltä.

Ryhmän työskentelyn lähtökohtana on arjen yhdessä eläminen sekä yhdessä tekeminen. Ryhmässä leikitään yhdessä, lauletaan, ulkoillaan ja tehdään ruokaa. Äidit pääsevät tekemään mukavia tehtäviä, joissa he pohtivat lapsiensa erityisyyttä ja ihania piirteitä, omaa äitiyttään ja lapsuuttaan. Ryhmän aikana käydään läpi erilaisia teemoja ja teemojen pohjalta äidit tekevät lapsistaan kansiot, jotka jäävät heille muistoksi ryhmästä.

Päiväryhmän toimintajaksoon kuuluu ensi -ja turvakotiliiton järjestämä intensiiviviikko Sipoon Sopukassa. Sopukkaan on tervetullut koko perhe. Sopukassa toiminta on hyvin samanlaista, kun ryhmässäkin. Siellä on tarjolla hyvää ruokaa, yhdessä oloa, vertaistukea sekä lasten kanssa erilaisia leikkejä ja aktiviteetteja.

Äidit voivat saada ryhmästä sisältöä elämään, sillä kodin ulkopuolelle lähteminen voi monesta tuntua raskaalta. Useat ryhmään hakeutujat toivovat rytmiä ja tekemistä arkeen. Ryhmässä myös lapset saavat toisistaan seuraa ja oppivat olemaan toisten lasten kanssa.

Useat äidit ovat saaneet ryhmästä ystäviä myös elämän varrelle. Pääsääntöisesti äideillä on erittäin positiivisia kokemuksia ryhmästä ja he kokevat saaneensa apua arjen rytmittämiseen sekä jaksamiseen.

Päiväryhmä Pirpana toimii osoitteessa Savonkatu 34, 53100 Lappeenranta.

Ohjaajat
Leena Marttinen puh. 040 776 7548
Titta Hämäläinen puh. 040 776 7549
paivaryhma@ek-perhetyo.fi

Lehtiartikkeli_Päiväryhmä Pirpana
Yläpuolella Saimaan ammattikorkeakoulun terveydenhoitaja-opiskelijan kirjoittama lehtiartikkeli, julkaistu lyhyemmässä muodossa 28.12.2016 Lappeenrannan uutisissa.

Pirpana esite

Pirpana hakemus pdf

Pirpana hakemus Word

Voit tulostaa hakemuksen ja postittaa sen tai lähettää sähköpostissa liitteenä.

Väkivaltatyö on tarkoitettu niille, jotka haluavat lopettaa väkivallan käytön lähisuhteessaan ja tarvitsevat tukea oman kriisinsä selvittämisessä.

Väkivaltatyöntekijältä saa:

-Kriisiapua, perheväkivaltatilanteessa sen kaikki osapuolet tarvitsevat apua.
-Terapeuttista keskusteluapua kahden kesken tai ryhmässä
-Neuvontaa ja ohjausta

Väkivaltatyöntekijä
Lotta Silventoinen
040 765 4953

 

Saaga
 – Naisten vertaistukiryhmä väkivallan kokijoille

Olet tervetullut ryhmään,
oli parisuhteessa kokemasi väkivallan muoto sitten
fyysistä, henkistä, seksuaalista, digitaalista
tai useampaa näistä.

Vertaistukiryhmä on
              suljettu ryhmä ja voit jakaa luottamuksellisesti ajatuksiasi ja
kokemuksiasi saman kokeneiden kanssa.

Ryhmän tavoitteena on
keskustelun ja toiminnallisten menetelmien
avulla tukea haasteellisessa elämäntilanteessa,
lisätä turvallisuutta lähisuhteissa sekä pohtia voimaannuttavia
askareita arkeen.

AATOS

Aatos- miesten vertaistuki ryhmä on suljettu ryhmä. Ryhmä on tarkoitettu miehille, jotka haluavat päästä eroon väkivaltaisesta käytöksestä,
lisätä turvallisuutta lähisuhteissaan. Ryhmässä keskustellaan mm. väkivallan seurauksista, väkivallan muodoista sekä myös miehiin kohdistuvasta väkivallasta.
Ryhmän tavoitteena on keskustelun ja toiminnan avulla saada tukea haasteelliseen elämäntilanteeseen.

 

Chat -keskustelujen aiheena on väkivalta tai sen uhka perheessä tai läheisissä ihmissuhteissa

Valtakunnallisessa chatissa voit keskustella kahden kesken väkivaltatyön ammattilaisten kanssa: kysyä heiltä esimerkiksi perhe- ja lähisuhdeväkivallasta, omasta tilanteestasi, avun saamisesta tai läheistesi tilanteesta. Autamme väkivallan kaikkia osapuolia, väkivallan kokijoita ja tekijöitä, väkivallalle altistuneita sekä huolestuneita läheisiä.

Löydät chatin sivun oikeasta alareunasta.

Chatin aukioloajat:

arkisin klo 12.00-18.00

lauantaisin 14.00-17.00

Lasten ja nuorten oma chat arkipäivisin klo 15-18.

Keskustelut käydään pääasiallisesti nimettömänä. Anonyymius koskee sekä yhteydenottajaa että päivystäjää. Palvelun tarjoaja ei selvitä yhteydenottajan henkilöllisyyttä.

Päivystäjät ovat vaitiolovelvollisia. Keskustelut käydään luottamuksellisesti yhteydenottajan ja päivystäjän kesken. Ilmoitusvelvollisuutta vaativissa tilanteissa noudatetaan Suomen lakia.

Päivystäjällä on aikaa yhteydenottajalle. Yhteydenottaja ja hänen asiansa ovat keskustelun keskiössä. Yhteydenottaja tulee kuulluksi ja kohdatuksi.

Verkkoauttaminen on yleishyödyllistä toimintaa, eikä palvelun tarjoaja saa siitä taloudellista hyötyä. Kulut yhteydenottajalle aiheutuvat ainoastaan yhteyden muodostamisesta palveluun.

Lisätietoa

Väkivaltatyön Esite

                                       

Ero lapsiperheessä -työ on tarkoitettu vanhemmille, jotka harkitsevat eroa tai ovat eronneet. Asiakkaaksi voi hakeutua itse tai yhteistyöverkostojen kautta ilman lähetettä.

Työskentelyn tavoitteena on tukea omaa ja yhteistä vanhemmuutta, sekä vanhempien välistä yhteistyötä eron jälkeen. Työn lähtökohtana on tehdä lasta näkyväksi vanhempien erotilanteessa. Työ on myös uusperheen toimivuuden tukemista.

Ero lapsiperheessä työ 

Yksilö-, pari -ja perhetapaamiset
Lasten ja vanhempien yksilö- ja/tai perhetapaamisia kunkin perheen tarpeen mukaan. Yhteydenotot ja lisätiedot p. 040 594 0080 tai sähköpostitse eeva-hanke@ek-perhetyo.fi

Entäs minä? – vertaisryhmä 7-10-vuotiaille lapsille
Lasten ryhmässä nimetään ja annetaan tilaa eroon liittyville tunteille sekä harjoitellaan tunteiden ilmaisua. Annetaan tietoa mitä erossa tapahtuu sekä keinoja muutoksista selviytymiseen. Lasten ryhmä kokoontuu viikoittain 6 kertaa. Ryhmään osallistuvien lasten vanhemmille tarjotaan teemoitettuja iltoja, joissa annetaan työkaluja siihen, kuinka tukea lasta erossa. Vanhempien ryhmä kokoontuu 2 kertaa. Ryhmät ovat maksuttomia ja alkavat keväisin ja syksyisin.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 040 594 0080

Ero lapsiperheessä -tilaisuudet

Eroneuvo-tilaisuus on tarkoitettu eronneille tai eroa harkitseville vanhemmille ja heidän läheisilleen. Tilaisuudessa jaetaan eroon ja sen jälkeiseen vanhemmuuteen liittyviä kokemuksia yhdessä vapaaehtoisten vertaistukijoiden kanssa. Tilaisuudessa nostetaan esiin vanhemmuuden merkitystä lapselle eron jälkeen. Tilaisuudessa keskustellaan eron vaikutuksista lapsen elämään ja siitä miten vanhemmat voivat parhaiten tukea lasta. Eroneuvossa ei anneta juridista neuvontaa tai ohjeistusta.

Tilaisuuteen voi tulla nimettömänä jakamaan kokemuksia tai vain olemaan läsnä toisten kokemuksia kuunnellen. Tilaisuudet ovat maksuttomia eivätkä edellytä ennakkoilmoittautumista. Paikalla on työntekijä vetämässä pienen alustuksen, jonka jälkeen vapaaehtoiset vetävät pienryhmäkeskusteluja kävijöiden kanssa. Vapaaehtoiset ovat itse eron läpikäyneitä vanhempia.

 

Vanhemman neuvo® -vertaistukiryhmä

Vanhemman neuvo® -vertaistukiryhmä on tarkoitettu eronneille ja eropäätöksen tehneille vanhemmille.

Eron jälkeinen vanhemmuus on jokaisella perheellä erilaista. Kuulemalla miten muut ovat järjestäneet lasten asioita eron jälkeen ja jakamalla hyviä ja toimivia käytäntöjä ryhmäläiset saavat keinoja ja välineitä omaan arkeensa.

Ryhmässä saa kokemuksen, että saman tilanteen kohdanneita on paljon muitakin ja pulmiin löytyy ratkaisuja. Vanhemman neuvossa keskitytään eroon vanhemmuuden ja lapsen näkökulmasta.

Ryhmään otetaan 6–8 osallistujaa. Vain toinen vanhemmista voi osallistua ryhmään.

Ryhmä on maksuton.

Lisätietoja:

Seija Hassan 044 722 3008, seija.hassan@ek-perhetyo.fi

Mari Piira      044 722 3005, mari.piira@ek-perhetyo.fi

 

Apua eroon -chat

Olemme mukana valtakunnallisessa eroauttamisen chatissä. Chat tarjoaa kahdenkeskistä keskustelutukea erokriisin  ja vastaajina toimivat eroauttamisen ammattilaiset.

Tästä pääset lukemaan eroon liittyvää tietoa:

Tietoa yhteistyövanhemmuudesta

Tietoa erosta > apuaeroon.fi

Doula – synnyttäjän tukihenkilö

Synnytystukihenkilöä kutsutaan doulaksi. Sana juontaa juurensa kreikankielestä ja se tarkoittaa palvelijatarta.
Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten doula on vapaaehtoinen tukihenkilö, joka on perheen tukena odotusaikana ja vauvan syntyessä.

Vapaaehtoisdoulan tärkein tehtävä on olla läsnä ja kuunnella. Hän toimii perheesi ehdoilla toiveitanne ja tarpeitanne kuunnellen. Tuettava ja vapaaehtoinen tapaavat toisensa keskimäärin kolme kertaa.

Vapaaehtoista doulaa voi pyytää silloin, kun perheellä on esimerkiksi vaikea taloudellinen tilanne, synnyttäjä on alle 18 -vuotias, turvapaikanhakija tai perheessä on vakava päihde- tai mielenterveysongelma tai jokin muu erityinen syy. Ottaessasi yhteyttä doulakoordinaattoriin voit vielä keskustella tilanteestasi tarkemmin.

Vapaaehtoisdoula tapaa perheen jo ennen synnytystä ja synnytyksen jälkeenkin

Vapaaehtoinen tapaa perheen joitakin kertoja jo ennen synnytystä. Tapaamisissa puhutaan vauvan tuloon liittyvistä käytännön valmisteluista, raskauden sujumisesta ja vauvan odottamisesta sekä synnytyksestä ja siihen liittyvistä toiveista ja mahdollisista huolista tai peloista. Doulan tärkein tehtävä on olla läsnä ja kuunnella. Hän toimii perheen ehdoilla sekä heidän toiveidensa ja tarpeidensa mukaisesti.

Tärkeimpiä tehtäviä on läsnäolo

Synnytyksen aikana vapaaehtoisdoula tukee ja rohkaisee synnyttäjää yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti käyttäen omaa harkintaansa sekä kuunnellen äidin toiveita. Doulan tärkeimpiä tehtäviä synnytyshuoneessa on läsnäolo. Synnytyksen jälkeen perhe ja vapaaehtoinen tapaavat ainakin kerran.

Doula lisää turvallisuuden tunnetta ja vähentää kivunlievityksen tarvetta

Äitien kertoman mukaan doulan läsnäolo ja tuki koetaan tärkeimmiksi hyödyiksi. Synnyttäjien mukaan tukihenkilön läsnäolo synnytyksessä lisää turvallisuuden tunnetta ja vaikuttaa synnytyskipua lievittävästi. Kun pelko ja ahdistus vähenevät, vähenee myös kipulääkityksen tarve ja synnytyksen kulku nopeutuu. Nopeasti sujuva synnytys vaikuttaa niin äidin kuin syntyvän lapsenkin vointiin positiivisesti.

Jos tarvitset Doulaa tai haluat itse toimia Doulana niin ota yhteyttä;

Leena Marttinen
Puh. 040 776 7548 tai paivaryhma@ek-perhetyo.fi

Kiinnostaako sinua vapaaehtoistyö säännöllisesti tai silloin tällöin, mahdollisuuksia on monia, ryhmien ohjaamisesta – erilaisiin talkoisiin. Ota yhteyttä, niin katsotaan sopiiko jokin sinulle. Jokaisen vapaaehtoisen työ on tärkeää ja tukee lapsiperheiden hyväksi tehtävää työtä.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Liisa Kiukas, puh, 040 579 4632 tai liisa.kiukas@ek-perhetyo.fi

Tällä hetkellä tarvitaan Perhekerhoon ohjaajia, mummoja ja vaareja toimimaan yhdessä lasten ja perheiden kanssa. Doulana taas voit toimia vauvaa odottavien ja synnyttävien perheiden tukena.

Perhekerho

Perhekerhossa on kahvittelun lomassa yhteistä toimintaa lapsille ja aikuisille. Lapset pääsevät leikkimään, askartelemaan ja laulamaan. Toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisten lasten perheille.

Perhekerho toimii Me-talossa, Kauppakeskus Oprin 2. kerroksessa (Valtakatu 30, 53100 Lappeenranta).
Perhekerho toimii joka tiistai klo 10-12. Perhekerhon ohjelma löytyy ajankohtaista- välilehdestä.

 

Vertaisryhmät on tarkoitettu lapsille, nuorille ja perheille, jotka tarvitsevat tukea oman elämänsä hallintaan. Pienryhmien toimintamenetelmät ovat luovia ja toiminnallisia: maalausta, liikuntaa, pelejä, leikkejä kukin ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan. Vetäjinä toimivat ammattilaiset ja alan opiskelijat. Ryhmät ovat maksuttomia.

Liisa Kiukas, puh. 040 579 4632
liisa.kiukas@ek-perhetyo.fi