Lausunto STMlle luonnoksesta Tasa-arvo-ohjelman väliraportiksi 26.1.18