Kaivattu vanhemman hengähdyshetki

LähiTapiolan lahjoitusvaroin toteutetulle perheiden virkistysleirille osallistui kesäkuun alussa kuusi perhettä. Virkistysleireillä halutaan t ...

Lapset ja nuoret saavat apua

On tärkeää, että lapsille on erilaisia mahdollisuuksia ja turvallisia kanavia puhua kokemastaan. Lasten ja nuorten kanssa käytyjen chat-ke ...

Tiktokissa tavoitetaan nuoria

Kymenlaakson yhdistys perusti Väkivallaton-tilin Tiktokiin, jotta nuorten tietoisuus väkivallasta ja sen eri muodoista lisääntyisi. Tiktokiin ...

Kaverit ovat tärkein voimavara 

Useimmilla suomalaisnuorilla on tuoreen kyselyn mukaan joku, jolle voi puhua omista asioista. Koulunkäynti ja opiskelu uuvuttavat monia ja kaveri ...

Apua haetaan nyt verkosta

Apua hakeneiden määrä ei enää viime vuonna kasvanut merkittävästi, mutta pysyi kuitenkin ennätyskorkealla tasolla. Perheet ovat hakeneet a ...

Mielijohteista vastuullisuuteen

Pidä kiinni®–hoitomallin yhteisökuntoutus auttaa päihdeongelmaista rakentamaan uudenlaista minäkuvaa ja vuorovaikutteista vanhemmuutta, mut ...