Vertaisuuden taika

Turun ensikodissa vertaistoimintaa on lähdetty kehittämään entistäkin kiinteämmäksi osaksi kuntoutusta. Jaettu kokemus vahvistaa tunnetta y ...

Kaivattu vanhemman hengähdyshetki

LähiTapiolan lahjoitusvaroin toteutetulle perheiden virkistysleirille osallistui kesäkuun alussa kuusi perhettä. Virkistysleireillä halutaan t ...

Lapset ja nuoret saavat apua

On tärkeää, että lapsille on erilaisia mahdollisuuksia ja turvallisia kanavia puhua kokemastaan. Lasten ja nuorten kanssa käytyjen chat-ke ...

Tiktokissa tavoitetaan nuoria

Kymenlaakson yhdistys perusti Väkivallaton-tilin Tiktokiin, jotta nuorten tietoisuus väkivallasta ja sen eri muodoista lisääntyisi. Tiktokiin ...