Tunnista taloudellinen väkivalta

Taloudellisen itsenäisyyden riistäminen on vahva keino toisen kontrolliin. Kokija tarvitsee tilanteeseen moniammatillista apua. Yllättävän ...

Vertaisuuden taika

Turun ensikodissa vertaistoimintaa on lähdetty kehittämään entistäkin kiinteämmäksi osaksi kuntoutusta. Jaettu kokemus vahvistaa tunnetta y ...