Haemme yhdistyksen ylläpitämään Etelä-Pohjanmaan turvakotiin sosiaalityöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Turvakodin sosiaalityöntekijä toimii turvakodin vastuuhenkilönä ja turvakotiohjaajien lähiesimiehenä. Sosiaalityöntekijä vastaa turvakodin asiakastyön johtamisesta ja viranomaisyhteistyöstä. Lisäksi sosiaalityöntekijä vastaa yhdessä yhdistyksen toiminnanjohtajan kanssa siitä, että turvakodin asiakastyö on yhdistyksen arvojen ja toimintasuunnitelman mukaista, ammatillisesti laadukasta ja asiakkaiden tarpeita palvelevaa. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu myös turvakotitoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja arviointi. Hän kuuluu Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistyksen johtoryhmään ja on yhdistyksen edustajana eri työryhmissä ja verkostoissa.

Turvakodin vastuuhenkilöllä on oltava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) nojalla myöntämä oikeus harjoittaa laillistettuna ammattihenkilönä sosiaalityöntekijän ammattia.
Odotamme hakijalta kokemusta esimiestyöstä ja asiakastyön johtamisesta sekä palveluiden ja palveluverkoston tuntemusta. Arvostamme väkivalta- ja kriisityön tuntemusta ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Palkkaus ja työaika määrittyvät Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaisesti ja työtehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävään valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Sari Tumelius p. 050 405 2136.

Hakemuksen ja CV:n voi jättää sähköisesti 31.8.2021 mennessä osoitteeseen sari.tumelius@enstu.fi.