Ryhmistä meillä jokaisella on omakohtaista kokemusta.  Jokainen lapsi syntyy perheeseen, joka kuuluu sukuun.  Lapsen kasvaessa hän on osa ryhmää päivähoidossa, koulussa, kaveri- ja harrastuspiirissä. Meillä on tarve kuulua ryhmään.  Monella meistä on myös ikäviä kokemuksia ryhmistä, esimerkiksi koulukiusaamisesta.  Ryhmä voi tuntua sen vuoksi erityisen pelottavalta.

Turvallisessa ja erilaisuutta sallivassa ryhmässä miehet voivat pohtia millaisia isyyteen liittyviä toiveita, odotuksia, haasteita ja ristiriitaisiakin tunteita heillä on.  Ryhmissä voidaan hyödyntää vertaistukea ja harjoitella yhdessä lapsen kanssa olemista.