Päihteet koskettavat monia lapsiperheitä. Päihteidenkäyttö on huomattava riskitekijä vanhemmuuden taidoille ja vanhempana toimimiselle. Isän merkityksellisyys lapselle ei katoa silloinkaan, kun isän päihdeongelma estää aktiivisena isänä olemisen. Isyys ja isäksi tuleminen on avainkohta elämäntapamuutokselle. Isyys pitää sisällään motivaation ja mahdollisuuden muutokseen myös päihteidenkäytön suhteen. Kuitenkin päihteitä käyttävää miestä harvoin kohdataan isänä, keskustelu kohdentuu pelkästään päihdeongelmaan.

Tästä osiosta löydät päihdeongelman määrittelyä, tietoa siitä, miten päihteidenkäyttö kietoutuu osaksi miehen elämää ja siitä, miten isyys ja päihteet näyttäytyvät lapsen ja miehen elämässä. Täältä saat myös työkaluja siihen, miten voit arvioida päihderiippuvuutta ja lisätä isän voimavaraoja. Löydät täältä erilaisia kysymyksiä joiden avulla voit haastaa isää mukaan keskusteluun.