Väkivaltaa useasti mitätöidään tai se polarisoituu hyvään ja pahaan, tekijään ja kokijaan, mieheen ja naiseen. Tutkittavaa harmaata aluetta jää hyvin vähän. Kun tämän lisäksi on kyse vanhemmuudesta, isyydestä, on aina riski että väkivallan käytön seurauksena myös vanhemmuus ohenee tai katkeaa. Tämän materiaalin tavoitteena onkin auttaa pohtimaan, miten isyys voi jatkua turvallisesti väkivallan käytön jälkeen ja millaisia jäkiä väkivalta jättää lapsiin.

Tästä osiosta löydät väkivallan määrittelyä, tietoa siitä, miten väkivalta kietoutuu osaksi miehen elämää ja siitä, miten isyys ja väkivalta ja vallankäyttö suhtautuvat toisiinsa.

Täältä saat myös työkaluja siihen, miten voit arvioida ja lisätä turvallisuutta perheessä ja isyydessä. Löydät täältä erilaisia näkökulmia, joiden kautta voit tarkastella turvallisuutta ja joiden kautta perhe oppii itse arvioimaan turvallisuuttaan. Väkivallan vaikutusta isyyteen voit pohdiskella lukemalla Matti Kupilan kirjoittaman blogin.