Isyys alkaa jo ennen kuin lapsi on syntynyt. Isyys on moniulotteinen asia ja siihen vaikuttavat puolison lisäksi perheen ja suvun jäsenet, ystävät sekä muut perhettä lähellä olevat ihmiset. Isyyttä on niin monenlaista kuin on isääkin.

Osio on jaettu kolmeen aihealueeseen:

Isäksi kasvamassa pitää sisällään isyyden määrittelyä ja lainsäädäntöä. Tässä aihealueessa mietitään isäksi kasvamisen prosessia ja sitä, miten hän luo suhteen vauvaansa.

Isänä perheessä -aihealue pureutuu osallistuvan ja lapsen kanssa aikaa viettävän isän positiivisiin vaikutuksiin.

Monimuotoinen isyys– osio pureutuu erilaisiin perhemalleihin ja niissä toteutuvaan isyyteen