”Isäksi ei synnytä – isäksi kasvetaan”, totesi eräs isä. Tämän toteamuksen pohjalta voi tämän aihealueen nähdä isäksi kasvun alkutaipaleen vaiheena. Isänä olon sisäistämiseen vaikuttaa monet asiat: isän elämäntilanne ja hänen henkilöhistoriansa.

Tämä aihealue on jaettu neljään eri itseopiskelumateriaaliin:

  • Isyyden moninaisuus
  • Lainsäädäntö
  • Sinusta tulee isä!
  • Isän ja vauvan välinen suhde

Kaikki isät eivät ole samanlaisia. Isää ja isyyttä muokkaavat monenlaiset asiat kuten kulttuuri tai lait ja asetukset. Toisaalta isä itsekin voi muokata omaa tapaansa olla isä, niin halutessaan.Tutustu ensin itseopiskelumateriaaliin . Tämän jälkeen lue Karin tarina ja palaa itseopiskelumateriaalissa laadittuun tehtävään. Mieti tehtävän kysymyksiä ensin yksin, mutta parhaaseen tulokseen pääset juttelemalla aiheen teemoista työtoverisi/ -tovereidesi kanssa.

Halutessasi voit käydä katsomassa Mediasta isäaiheisia lauluja. Mitä laulut sinulle kertovat?

 

Isyyttä ja sen toteuttamismahdollisuuksia määrittävät monet lait ja asetukset: Tästä pääset katsomaan uutta isyyslakia .
Itseopiskelumateriaalia löydät täältä.

Jokainen isä muistaa varmasti hetken, jolloin hän kuuli tulevansa isäksi. Oliko se toiveiden täyttymys, totaalinen tai ei-odotettu yllätys vai jotain siltä väliltä? Mitä isyys miehelle merkitsee? Mitkä asiat isäksi kasvamiseen vaikuttavat? Kenen kanssa isä voi jakaa tunteitaan ja ajatuksiaan tulevasta isyydestään?

Kuuntele Riston tarina, ja mieti, millaisia ajatuksia se sinussa herättää. Miten työntekijänä olisit voinut tukea Ristoa? Tutustu itseopiskelumateriaaliin.

Täältä voit tutustua siihen miten voit valmistautua synnytykseen.

Isän ja vauvan välinen suhde voi muotoutua isän mielessä jo varhain, paljon ennen vauvan syntymää. Toiset isät haaveilevat lapsesta ennen parisuhdetta ja toiset isät taas alkavat miettiä asiaa odotusaikana. Suhteen muodostumisprosessille yhteistä on se, että monet asiat vaikuttavat siihen.