Isän jakaessa aikaansa ja huomiotaan lapselle, on sillä positiivisia vaikutuksia lapsen kehitykseen. Isän ollessa aktiivinen kodin- ja lastenhoidossa, hän edesauttaa parisuhteen vahvistumista sekä samalla kehittää omia vanhempana toimimisen taitojaan.

 

Isänä perheessä osio jakautuu kolmeen itseopiskelumateriaaliin, joissa pohditaan isänä olemista eri näkökulmista ja tutustutaan tutkimusten antamaan tietoon isyydestä.

– Isä lapsen elämässä
– Isyys miehen elämässä
– Ollaan yhdessä

Isää ja äitiä tarvitaan heti alusta alkaen ja he luovat oman erityisen suhteen lapseen. Usein ajatellaan, että vain pojat kaipaavat miehen mallia. Myös tytöt tarvitsevat yhtä lailla luotettavia ja turvallisia miehiä elämäänsä kasvaakseen tasapainoisiksi naisiksi. Isän sitoutumisella on suuret myönteiset vaikutukset lapsen kehitykseen. Isyys on lapselle huolenpitoa, turvaa ja leikkihetkiä. Tämän osion itseopiskelumateriaalissa  käydään läpi läsnä olevan isyyden positiivisia vaikutuksia lapsen kehitykseen.

Isyys on suuri muutos miehen elämässä, joka alkaa lasta suunniteltaessa. Isyyden vaikutukset miehen elämään jatkuvat tästä eteenpäin aina lapsen aikuisikään asti ja siitäkin eteenpäin. Se, miten isä kokee nämä vaikutukset, on hyvin yksilöllistä.

Isien erilaisista kokemuksista voit lukea blogeista mediaosiossa.

Tutustu itseopiskelumateriaaliin.

Elämän kolmisin tai nelisin on hyvin erilaista kuin kaksistaan. Yhteiselämään perheenä vaikuttavat kaikki perheenjäsenten väliset suhteet, niin hyvässä kuin pahassakin. Parhaiten parisuhde ja perhe-elämä sujuu silloin, kun perheenjäsenet tuntevat yhteenkuuluvuutta ja tekevät yhdessä asioita, joista kaikki nauttivat. Se on sellaista ”meidän perhe”- henkeä!

Tutustu itseopiskelumateriaaliin ja mieti, miten sinä voit omassa työssäsi tukea perheenjäsenten välisiä suhteita ja perheen yhteenkuuluvuutta.