Miesten yleinen terveys on parantunut, mutta nainen elää edelleen miestä pidempään. Masennukseen miehet sairastuvat naisia harvemmin, mutta heidän itsemurhariskinsä on suurempi. Masennuksen tunnistaminen ja hoito on tärkeää.

Tutkimusten mukaan miehet masentuvat naisia herkemmin, jos taustalla on varhainen vanhemman menetys tai miehellä on huono itsetunto.  Miehet saattavat reagoida myös herkemmin työhön liittyvään stressiin ja työn menetykseen.

Miehen masennusoireista

Miehillä masennukseen liittyy naisia enemmän ärtyneisyyttä ja itsetuhoajatuksia.

Tilanteen arvioimiseksi ja vuorovaikutussuhteen luomisen apuna voit käyttää perinteisen BDI-seulan ohella Gotlandin seulaa (The Gotland Male Depression Scale).

 1. Onko stressin sietokykysi vähentynyt tai oletko ollut tavallista stressaantuneempi?
 2. Oletko ollut aggressiivisempi ja ulospäin reagoivampi ja Sinulla on ollut vaikeuksia pitää yllä itsekontrollia?
 3. Oletko kärsinyt tyhjyydentunteesta ja loppuun palamisesta?
 4. Oletko kärsinyt jatkuvasta, selittämättömästä väsymyksestä?
 5. Oletko ollut ärtyneempi, levottomampi ja turhautuvampi?
 6. Onko Sinulle ollut vaikea tehdä jokapäiviäisiä päätöksiä?
 7. Onko sinulla ollut uniongelmia: liian paljon, liian vähän tai levotonta unta, vaikeutta nukahtaa, alttiutta herätä aikaisin?
 8. Oletko ollut erityisesti aamulla levoton, rauhaton tai ahdistunut?
 9. Onko sinulla ollut alkoholin tai lääkkeiden väärinkäyttöä, jotta rauhoittuisit tai rentoutuisit ta yliaktiivisuutta tai paineiden purkua, joka on tullut esiin kovana ja levottomana työntekona, lenkkeilynä tai muuna harjoitteluna? Tai olet syönyt liikaa tai liian vähän?
 10. Onko käyttäytymisesi muuttunut siten, että sinä itse tai muut eivät tunnista Sinua ja Sinun kanssa on vaikea olla yhteistyössä?
 11. Oletko kokenut itsesi tai ovatko muut kokeneet sinut synkäksi, negatiiviseksi tai jotenkin toivottomaksi ja kaiken haalistuneena näkeväksi?
 12. Oletko huomannut tai muut ovat huomanneet, että Sinulla on taipumusta itsesääliin, valittamiseen tai surkeuteen?
 13. Onko biologisessa perheessäsi taipumusta pahoinpitelyyn, masennukseen, itsemurhayrityksiin tai uhkarohkeaan käytökseen? (Wolfgang Rutzin työryhmä, käännös Hannu Säävälä)