Isän omat käsitykset ja olettamukset miehenä olemisesta vaikuttavat siihen, miten hän kokee oman isyytensä. Voiko mies olla sellainen mies tai isä kuin pohjimmiltaan haluaa vai määrittyykö mieheys ja sitä kautta isyys sukupuoleen liittyvien olettamusten, stereotypioiden ja maskuliinisten ideaalien kautta.

Meidän isien kanssa töitä tekevien on hyvä ymmärtää paitsi sukupuoleen liittyviä merkityksiä, myös sukupuolen huomioon ottavan työtavan merkitys osana isien kanssa työskentelyä. Työntekijöille kyse on sukupuolten erilaisuuden huomioimisesta, mutta yhtä lailla miehiin ja naisiin liittyvien käsitysten, asenteiden, rooliodotusten ja arvojen tunnistamisesta. Sukupuolisensitiivinen työote tähtää asiakkaan tasa-arvoiseen kohtaamiseen sekä aktiiviseen työotteeseen, jossa rohkaistaan miestä oman itsensä näköiseen isyyteen ja pyritään sukupuolen kautta määrittyvän problematiikan tunnistamiseen, haastamiseen ja purkamiseen, jos isänä kasvaminen, kehittyminen ja onnellisuus sitä vaativat.

Osio on jaettu kahteen aihealueeseen, joiden itseopiskelumateriaalit löydät alla olevista linkeistä:

Näkökulmia sukupuoleen pitää sisällään sosiaaliseen ja kulttuuriseen sukupuoleen liittyvien käsitteiden aukaisua ja ajatuksia sukupuolen kautta määrittyvästä problematiikasta. Machofabrikenin videoista (på svenska) löydät tähän problematiikkaan liittyviä aiheita.

Sukupuolen huomioon ottava lähestymistapa –osiossa pysähdytään miettimään sukupuolisensitiivistä työtapaa ja sukupuolen tuottamisen kautta määrittyvien ongelmien purkamista.

Ennen materiaaliin tutustumista voit käydä katsomassa videon The Mask You Live In, joka pohtii kysymystä: Minkälainen minun pitää olla, jotta olen ”uskottava” poikana tai miehenä.