Ensi- ja turvakotien liiton miestyön tiimi kouluttaa erilaisissa isä- ja miesasioissa. Meillä on kaksi valmista koulutuspakettia, joista enemmän alla. Tarvittaessa voimme myös räätälöidä juuri sinun organisaatiosi tarpeisiin sopivia koulutuskokonaisuuksia, seminaareja tai kehittämispäiviä.

Vahvista isyyttä

Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvo-ohjelman yhtenä kohtana on miesten terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen. Tähän liittyy olennaisesti isyyden tasa-arvoinen tukeminen ja toteuttaminen. Isyyden merkityksestä perheiden hyvinvoinnille on puhuttu paljon viime vuosina. Useat tutkimukset *osoittavat sitoutuneen isyyden hyödyt perheelle ja lapsen kehitykselle.  Tiedetään kuitenkin, että hoitokäytännöt eivät tue isien mukaan saamista, joten on tärkeää kouluttaa valtakunnallisesti mahdollisimman laajasti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja opiskelijoita isyyttä tukeviin käytäntöihin.Ensi- ja turvakotien liiton Miestyön kehittämiskeskus järjestää Vahvista isyyttä- seminaareja eri yhteistyökumppanien kanssa. Seminaarien kohderyhmänä ovat kaikki sosiaali- ja terveysalan, sekä varhaiskasvatuksen opiskelijat ja ammattilaiset. Seminaarit ovat puolen päivän mittaisia ja ilmaisia.Meillä Ensi- ja turvakotien liitossa on kehitetty vuosia erilaisia hyviä käytäntöjä isien saamiseksi mukaan perheen tuki- ja auttamisprosesseihin.  Vaikuttamis-  kehittämis -ja kouluttamistoimintamme on valtakunnallista ja sen pohjalta olemme tehneet“ Intoa isätyöhön “ oppaan, joka on suunnattu kaikille sosiaali- ja terveysalalla toimiville ammattilaisille.Jos olet kiinnostunut saamaan seminaarin omalle paikkakunnallesi tai haluat lisätietoa ota yhteyttä Ensi- jaturvakotien liiton, miestyön tiimin suunnittelijaan Santtu Saloseen: santtu.salonen@ensijaturvakotienliitto.fi                                  050 9112516 

Kriisit miehen elämässä

Suomessa on 1,2 miljoonaan isää. Lastensuojelulaki 2007/417 velvoittaa ammattilaisen selvittämään, tarvitseeko sosiaali- tai terveyspalveluja käyttävän tai vankeusrangaistustaan suorittavan aikuisen lapset hoitoa tai tukea. Monelle kriisissä olevalle vanhemmalle isyys tai äitiys on tärkeä motivaatio elämäntapamuutokseen. Miehillä kriisit ovat usein perhesidonnaisempia ja hoitamattomasta kriisistä tulee helposti koko perheen kriisi.

Miestyön tiimi on yhteistyössä Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen, sekä jäsenyhdistysten kanssa koonnut haastatteluaineiston, josta tuotetaan eriasteisia tutkimuksia. Jäsenyhdistysten työntekijät ovat haastatelleet isiä lähes kaikissa toimintamuodoissamme. Alustavien tulosten mukaan:”Isät haluavat palveluita, joissa heidät nähdään ja kuullaan tasaveroisina vanhempina ja joissa heidän ajatuksensa ja tarpeensa tulevat kuulluiksi.”” Isät pitivät tärkeänä tasavertaista tiedonkulkua molemmille vanhemmille.”” Kun isät saavat tukea isyydessään, isyyden merkitys vahvistuu, itsetuntemus paranee ja tulevaisuuteen suhtaudutaan toiveikkaammin.”” Mikäli isä ei koe tulevansa kuulluksi, hän luovuttaa ja tulevaisuus näyttäytyy toivottomalta, kaoottiselta ja pelottavalta.”” Monet haasteellisissa elämäntilanteissa elävät isät ovat halukkaita ja kykeneviä muutoksiin, jos heidät otetaan todesta.” Järjestämme aiheesta puolen päivän mittaista koulutusta, joka on suunnattu yksityisten, järjestöjen ja julkisen palveluiden ammattilaisille jotka toimivat lastensuojelussa, varhaiskasvatuksessa, neuvoloissa, perhetyössä, lasten sijaishuollossa, aikuissosiaalityössä ja diakoniatyössä, sekä näiden alojen opiskelijoille.

Koulutuksessa painotetaan miehen näkökulmaa kriiseihin. Miehen on usein vaikeampi hakea apua, olipa kyseessä elämäntilanteeseen liittyvä  tai traumaattinen kriisi. Pojasta mieheksi kasvu tuo myös omat haasteensa. Miehen ongelmat yhdistetään usein väkivaltaan, päihteisiin, työnarkomaniaan ja poissa olevaan isyyteen. Miehen muutostarpeetkin määritetään usein miehen ulkopuolelta.

Koulutuksen jälkeen osallistuja

  • Ymmärtää kriisien merkityksen miehen elämässä
  • Saa valmiuksia motivoida miestä muutokseen
  • Saa uusinta tutkimustietoa kriiseistä
  • Osaa soveltaa työssään työkaluja

Jos olette kiinnostuneita koulutuksesta, ottakaa yhteyttä suunnittelija Santtu Saloseen santtu.salonen@etkl.fi 0509112516

*(mm. http://www.fatherhoodinstitute.org/sector/sector-content/fi-research/ ,  Michael E. Lamb 2010,Allen & Daly 2007, 1998;Harper&Fine 2006,  Flouri 2005; McBrideym. 2005 ;  Stolz ym. 2005;  Culp ym. 2000; Mosley& Thompson 1  995; Cox ym. 1992; Kyle D. Pruett 1987).
Ilmoittautuminen: Kriisit miehen elämässä Oulu 3.10.2018
Uutiskirje ilmestyy..
Ilmoittautuminen: Vahvista isyyttä + Kriisit miehen elämässä Saimia 17.4
Laita rasti, jos olet tulossa aamun Vahvista isyyttä seminaariin
Laita rasti jos olet tulossa Kriisit miehen elämässä seminaariin
Uutiskirje ilmestyy..
Ilmoittautuminen: Vahvista isyyttä Diak 26.2.2018
Uutiskirje ilmestyy..
Ilmoittautuminen: Vahvista isyyttä koulutus 14.2.2018
Uutiskirje ilmestyy..