Miestyön foorumi 11: Mies suhteissaan, Helsinki, Hotelli Rantapuisto 30.-31.5.2018

Ohjelma ja ilmoittautuminen on nyt julkaistu: Miestyön foorumi XI

 Miestyön foorumi nro 11 tutkailee miestä eri suhteiden kautta, laajalla skaalalla.  Miehen rooli perheessä ja perheiden kokoonpanot ovat monipuolistuneet. Millaiseksi mies kokee elämänsä eri rooleissa ja suhdekuvioissa? Millaisina nämä näkyvät ja kuuluvat eri ammattilaisten työssä miehiä kohdatessa? Miten näkyy miehen suhde omaan itseensä ja hyvinvointiinsa, entä ystäviin ja lapsiin?

Miestyön foorumi on vuosittain järjestettävä, miehen näkökulmaan ja auttamiseen keskittyvä seminaari. Miestyötä voi tehdä kuka tahansa miehiä ja perheitä kohtaava ammattilainen osoittamalla aidon kiinnostuksensa miestä ja hänen näkemyksiään kohtaan. Foorumiin ovat tervetulleita laajasti kaikki miesten, poikien ja perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset. Seminaari antaa uusia näkökulmia mm. siihen, miksi perheitä autettaessa on tärkeää tarkastella asioita erikseen myös miehen/isän näkökulmasta. Erityisen myönteistä palautetta foorumi saa mahdollisuudesta verkostoitua ja luoda uusia yhteistyösuhteita eri ammattilaisten kanssa.

Foorumissa on tarjolla aiheesta puheenvuoroja ja keskustelumahdollisuuksia, joita syvennetään vielä työpajoissa. Työpajojen aiheina ovat moninaiset perhesuhteet, miehen hyvinvointi ja kehollisuus, seksuaalisuus osana miehen hyvinvointia, poikana oleminen, pojasta mieheksi ja isäksi kasvaminen, ero miehen ja lapsen näkökulmasta. Miehen arvostavaan kohtaamiseen paneudutaan työpajoissa, joissa mies nähdään perheen voimavarana myös perhe-elämän kriiseissä, sekä perheen turvallisuuden tekijänä ja väkivallan kokijana. Työpajoista saa käyttöönsä muiden ammattilaisen osaamisen ja käytännön vinkkejä omaan työhönsä.

Foorumin iltaohjelma kruunaa teeman täydellisesti! Eino Saaren ohjaamassa Miehen kosketus teatteriesityksessä on esillä miesten suhteiden koko kirjo. Teatteriesitys on saanut ylistäviä arvosteluja, joten on mahtavaa, että voimme tarjota tämän todella puhuttelevan ohjelmanumeron foorumimme osallistujille.

Suunnittelussa mukana olevat yhteistyötahot: Väestöliitto, Miessakit, Kalliolan Nuoret ry ja Helsingin ensikotiyhdistys ry. Toteuttajina puheenvuoroissa ja työpajoissa lisäksi: Monimuotoiset perheet ry, Sateenkaariperheet ry, Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheissä, väkivalta- ja miestyön tiimit, sekä yksityiset ammatinharjoittajat: Teemu Syrjälä, Juha Kilpiä ja Juuso Kekkonen.