Miehen Kuva: MTF I 2008

Lajissaan ensimmäinen valtakunnallinen miestyön foorumi järjestettiin 19.-20.5.2008 Ristiinassa, Etelä-Savossa.

Ajatus foorumista oli saanut alkunsa jo keväällä 2007 Ensi- ja turvakotien liiton Miesten keskuksen ja mikkeliläisen Viola – väkivallasta vapaaksi ry:n Miesten aseman työntekijöiden työkokouksessa. Ilmaan oli heitetty ajatus siitä, kuinka paljon ympäri Suomea miehiä kohdataan asiakastyön eri konteksteissa ja kuinka tärkeää olisi saada näitä toimijoita saman pöydän ääreen.

Siitä sai alkunsa 1. valtakunnallinen miestyön foorumi otsikolla Miehen kuva ja järjestävinä tahoina toimivat Miesten keskus ja Miesten asema.

Tavoitteena oli kerätä koolle mahdollisimman monien eri ammattialojen edustajia ja ryhtyä luomaan ”miehen kuvaa” eri ammatillisista viitekehyksistä käsin. Minkälainen kuva miehestä on poliisilla, sosiaalityöntekijällä, opettajalla, päihdetyöntekijällä, tutkijalla jne.? Mitä eroja tai samankaltaisuuksia tuossa kuvassa on? Miten mies asiakkuudessaan näyttäytyy?

Miehen Ääni – MTF II 2009

Ensi- ja Turvakotien liiton Miesten keskus ja Miessakit ry järjestävät 11.-12.5.2009 Lomakeskus Revontulessa Hankasalmella

Miestyön foorumi II, miehen ääni

Esite [PDF]

Foorumin tarkoituksena on nostaa esiin miehet ja isät palvelujärjestelmien asiakkaina. Verkostoitumisen ja ryhmätyöskentelyn avulla voimme saada parempaa tietoa ja ymmärrystä miesten avunsaamisen tarpeista.

Tavoitteenamme on yhdessä työskennellen ja verkostoituen ymmärtää miestä auttamisjärjestelmien asiakkaana. Kokemuksemme on, että hiljaisen tiedon, työn ongelmakohtien ja käytäntöjen jakaminen ammattilaisten kesken tuo esiin sellaisia ideoita ja mahdollisuuksia, joiden avulla kukin organisaatio voi kehittää omaa työtänsä miesten ja perheiden auttamiseksi.

Lähtökohta on avoin ymmärtämään miehen tarpeita hyvinkin laajasti. Perinteisesti miestä auttamisjärjestelmissä on kuvattu paljonkin voiman, väkivallan, yhteistyövastarinnan ja päihdekeskeisyyden kautta. Nämä kaikki ovat varmasti olemassa olevia ilmiöitä, mutta käsityksemme mukaan uudenlaiselle miehen kohtaamiselle olisi tilausta.

Foorumi on tarkoitettu kaikille työssään miehiä ja isiä kohtaaville ja ammattikäytäntöjensä kehittämisestä kiinnostuneille.

Tapahtuma on jatkoa v. 2008 toukokuussa Mikkelin Heimarissa järjestetylle Miestyön foorumille, Miehen kuva.

Miehen kohtaaminen – MTF III 2010

Miestyön foorumi III, Miehen kohtaaminen järjestetään Rovaniemen Ounaspirteillä www.ounasvaaranpirtit.fi 25.–26.5.2010. Verkostofoorumi on valtakunnallinen miesten kohtaamista ja auttamista edistävä tapahtuma, joka järjestetään jo kolmannen kerran. Osallistujat ovat aiemmissa foorumeissa olleet eri alojen ammattilaisia, miehiä ja naisia.

Verkostofoorumi on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja järjestöalan ammattilaisille, sekä vapaaehtoistyön toimijoille, jotka kohtaavat isiä ja miehiä. Päivät voivat toimia täydennyskoulutuksena esim. sosiaali- ja perhetyöntekijöille, sekä päivähoidon ja terveyspalvelujen ammattilaisille.

Aiheita alustuksissa, luennoissa ja työpajoissa

  • Tukea tarvitsevien poikien ja nuorten miesten kohtaaminen, palvelunkehittäjä Joonas Kekkonen Poikien puhelin ja Varusmiespuhelin, Väestöliitto
  • Isyys ja äidin synnytyksen jälkeinen masennus, vauvatyöntekijät Sari Hellsten ja Leena Sjöberg, Alma keskus, Ensi- ja turvakotien liitto
  • Naistyöntekijä ja miehen kohtaaminen, miestyönkehittäjät Sirpa Hopiavuori ja Merja Rankinen, Miesten keskus, Ensi- ja turvakotien liitto
  • Miesten tapa kommunikoida, tutkija Ira Virtanen, Tampereen yliopisto
  • Isätyön ajankohtaistuminen – lyhyt historia ja tulevaisuus, suunnittelija Antti Heikkinen, Miesten keskus, Ensi- ja turvakotien liitto
  • Videoneuvottelu verkostoitumisessa ja asiakastyössä, projektityöntekijä Jari Harju, Lapin ensi- ja turvakoti ry Miestyön Keskus
  • Miestyön kehittäminen organisaatioissa, kehittämispäällikkö Jussi Pulli, Ensi- ja turvakotien liitto
  • Isyyden tukeminen ja vertaistuki, projektikoordinaattori Jouni Syväjärvi

Verkostofoorumin järjestäjinä toimivat Lapin ensi- ja turvakoti ry:n Miestyön Keskus ja Ensi- ja turvakotien liiton Miesten keskus. Yhteistyökumppaneina toimivat mm.  Lapin yliopisto ja Väestöliitto.

 

Miehen ja perheen hyvinvointi – MTF IV 2011

Miestyön Foorumi on valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä järjestötoimijoille suunnattu koulutus- ja verkostotapaaminen. Asiapitoisen ja visionäärisen seminaarin ohjelma painottaa miestyön tulevaisuudennäkymiä sekä kansainvälisiä näkökulmia.

Ensi- ja turvakotien liiton Miesten keskuksen ja  Miessakit ry:n yhdessä järjestämä tapahtuma tukee Miestyön Foorumin osallistujia kehittämään ja vahvistamaan miesten ja isien parissa tehtävää työtä luennoin ja työpajoin. Luennoitsijoina ovat tutkimusjohtaja Adrienne Burgess (Fatherhood Institute, UK), kirjailija Hannu Raittila, isätutkija Johanna Mykkänen, osastopäällikkö Mika Pyykkö ja dosentti Matti Rimpelä.

Foorumin teemana on miehen ja perheen hyvinvointi. Teemaa kohdennetaan isän mukaan ottamisen merkitykseen ja metodeihin mm. tapahtuman päävieraan Adrienne Burgessin luennon ja workshop-työskentelyn kautta.

 

MTF V – Miehen paikka, pitääkö paikkansa?

Kuvateksti

Miesten avuntarpeen kasvu on usein sidoksissa talouden suhdanteisiin.            

Kouvolassa tullaan järjestämään valtakunnallinen Miestyön foorumi 9 – 10.5 2012. Foorumi järjestetään nyt viidettä kertaa ja se on lunastanut paikkansa valtakunnallisena vuosittaisena tapahtuma. Vuonna 2012 Foorumin teemana on Miehen paikka – pitääkö paikkansa?

Foorumin paikallisena järjestäjänä on Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry. Kotkasta yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa.  Foorumin tavoitteena on koota työelämä-, isä- ja miesteemojen ympärille erilaisissa tehtävissä työskenteleviä ammattilaisia, miehiä ja naisia.

Foorumin järjestäminen Kymenlaaksossa on nyt mitä ajankohtaisin. Perinteinen piipputeollisuus uhkaa hävitä alueelta.  Tämän hetkinen työttömyysaste on valtakunnallisesti tarkasteltuna korkea.  Miehet reagoivat mahdolliseen työttömyyteen eri tavoin, mutta yhteistä heille on, että se koettelee itsetuntoa. Toiset pystyvät keskittämään voimavaroja remontoimiseen, kuntoiluun tai kodin ylläpitoon tai uudelleen kouluttautumiseen. Toiset turhautuvat helpommin, välit kotona kiristyvät ja apua haetaan esimerkiksi alkoholista.  Kriiseistä on aina myös mahdollisuus selvitä.

Usein miehet hakevat ammattiapua vasta siinä vaiheessa, kun perheen koossa pysyminen on vaarassa. Tätä on saattanut edeltää avunsaantiyritykset sosiaali- ja terveyspalveluista monin verukkein, mutta uskallus oma-aloitteiseen puhumiseen on puuttunut. Kriisissä olevan miehen tunnistaminen ei sinänsä ole enää haaste sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteleville. Vaikeampaa on voittaa miehen luottamus ja saada hänet puhumaan taustalla olevista todellisten ongelmien syistä.

Kouvola-talossa toukokuussa 2012 järjestettävällä valtakunnallisella Miestyön foorumi V:n yhtenä tavoitteena on koota myös Kymenlaakson alueelta työssään miehiä kohtaavia sosiaali- ja terveysalan ammattilaista, jotka haluavat lisätä ymmärrystä miestyöstä, kehittää perhetyötä ja miesten auttamista omassa organisaatiossaan.

 

MTF VI  -ISÄN HYMY – LAPSELLA OIKEUS ISÄN HYMYYN?

– Miestyön Foorumi VI

22.–23.5.2013 Turun kristillisessä opistossa

 

MTF VII- ISYYS, PÄIHTEET ja MIELENTERVEYS
Miestyön foorumi VII, Kokkolassa 14.-15.5.2014

Järjestyksessään seitsemäs Miestyön foorumi järjestetään Kokkolassa. Foorumi pidetään Centria ammattikorkeakoulu Oy, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola.

Miestyön foorumi on koulutus- ja verkostotapahtuma sosiaali- ja terveysalan toimijoille, jotka haluavat tehdä tuloksellisempaa työtä miesten ja perheiden auttamiseksi. Mukana on ollut myös ammattilaisia ja vapaaehtoisia myös kirkon ja järjestö toimijoita. Miestyön foorumi on kerännyt aiempina vuosia osallistujia eri puolilta Suomea. Tapahtuma on merkittävin suomalainen miesten auttamiseen keskittyvä vuosittainen seminaari.

Sisältö koostuu luennoista, työpajoista ja vapaasta verkostoitumisesta.

MIESTYÖN FOORUMI VIII TAMPEREELLA 20.-21.5.2015

Vuoden 2016 Miestyön foorumi tullaan järjestämään Oulussa 18.-19.5.2016.

 

VUODEN 2015 TEEMANA ON:

MIES MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ!

Järjestyksessään kahdeksas miestyön foorumi järjestetään Tampereella 20.-21.5.2015. Miestyönfoorumi on koulutus- ja verkostotapahtuma sosiaali- ja terveysalan toimijoille, jotka haluavat tehdä tuloksellisempaa työtä miesten ja perheiden auttamiseksi. Mukana on ollut myös ammattilaisia ja vapaaehtoisia myös kirkon ja järjestöjen piiristä.

Miestyön foorumi on kerännyt aiempina vuosia osallistujia eri puolilta Suomea. Tapahtuma on merkittävin suomalainen miesten auttamiseen keskittyvä vuosittainen seminaari.Sisältö koostuu luennoista, työpajoista ja vapaasta verkostoitumisesta. Ensimmäistä kertaa foorumissa on myös tutkimusnurkkaus, jossa voit tuoda esiin tutkimuskohteita, halun osallistua tutkimuksiin yhteistyössä yliopiston kanssa.

 

MTF IX –  Mies kasvattajana Oulussa

ASIANTUNTIJAPUHUJNA MM. RAISA CACCIATORE JA TUOMAS KURTTILA.

Työpajoihin saamme ajakohtaiset aiheet sijaisisyydestä, mies/isä seksuaalikasvattajana, uskonnollisuus ammattilaisten haasteena, minulle tärkeä mies jne…

MTF X- VUODEN 2017 TEEMANA KOSKETTAVA MIES!

Järjestyksessään kymmenes miestyön foorumi järjestetään Mikkelissä 23.-24.5.2017. Miestyön foorumi on koulutus- ja verkostotapahtuma sosiaali- ja terveysalan toimijoille, jotka haluavat tehdä tuloksellisempaa työtä miesten ja perheiden auttamiseksi.
Mukana on ollut myös ammattilaisia ja vapaaehtoisia myös kirkon ja järjestöjen piiristä. Miestyön foorumi on kerännyt aiempina vuosina osallistujia eri puolilta Suomea. Tapahtuma on merkittävin suomalainen miesten auttamiseen keskittyvä vuosittainen seminaari. Sisältö koostuu luennoista, työpajoista ja vapaasta verkostoitumisesta.

Asiantuntijaluennoitsijoiksi ovat tulossa Taina Kinnunen, Satu Lidman, Johanna Mykkänen, Petteri Eerola ja Eino Saari.

Työpajoina tulee olemaan: Isät vankilassa, Foorum teatteri, Ikääntyvät miehet, Miten tulen kuulluksi eroisänä, Kansalaislähtöinen kotouttaminen miehen näkökulmasta, Työ- ja perheen-elämän yhteensovittaminen miehen näkökulmasta ja Oma kosketusmaisemani.

Miestyön foorumi 11: Mies suhteissaan, Helsinki, Hotelli Rantapuisto 30.-31.5.2018

Ohjelma ja ilmoittautuminen on nyt julkaistu: Miestyön foorumi XI

 Miestyön foorumi nro 11 tutkailee miestä eri suhteiden kautta, laajalla skaalalla.  Miehen rooli perheessä ja perheiden kokoonpanot ovat monipuolistuneet. Millaiseksi mies kokee elämänsä eri rooleissa ja suhdekuvioissa? Millaisina nämä näkyvät ja kuuluvat eri ammattilaisten työssä miehiä kohdatessa? Miten näkyy miehen suhde omaan itseensä ja hyvinvointiinsa, entä ystäviin ja lapsiin?

Miestyön foorumi on vuosittain järjestettävä, miehen näkökulmaan ja auttamiseen keskittyvä seminaari. Miestyötä voi tehdä kuka tahansa miehiä ja perheitä kohtaava ammattilainen osoittamalla aidon kiinnostuksensa miestä ja hänen näkemyksiään kohtaan. Foorumiin ovat tervetulleita laajasti kaikki miesten, poikien ja perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset. Seminaari antaa uusia näkökulmia mm. siihen, miksi perheitä autettaessa on tärkeää tarkastella asioita erikseen myös miehen/isän näkökulmasta. Erityisen myönteistä palautetta foorumi saa mahdollisuudesta verkostoitua ja luoda uusia yhteistyösuhteita eri ammattilaisten kanssa.

Foorumissa on tarjolla aiheesta puheenvuoroja ja keskustelumahdollisuuksia, joita syvennetään vielä työpajoissa. Työpajojen aiheina ovat moninaiset perhesuhteet, miehen hyvinvointi ja kehollisuus, seksuaalisuus osana miehen hyvinvointia, poikana oleminen, pojasta mieheksi ja isäksi kasvaminen, ero miehen ja lapsen näkökulmasta. Miehen arvostavaan kohtaamiseen paneudutaan työpajoissa, joissa mies nähdään perheen voimavarana myös perhe-elämän kriiseissä, sekä perheen turvallisuuden tekijänä ja väkivallan kokijana. Työpajoista saa käyttöönsä muiden ammattilaisen osaamisen ja käytännön vinkkejä omaan työhönsä.

Foorumin iltaohjelma kruunaa teeman täydellisesti! Eino Saaren ohjaamassa Miehen kosketus teatteriesityksessä on esillä miesten suhteiden koko kirjo. Teatteriesitys on saanut ylistäviä arvosteluja, joten on mahtavaa, että voimme tarjota tämän todella puhuttelevan ohjelmanumeron foorumimme osallistujille.

Suunnittelussa mukana olevat yhteistyötahot: Väestöliitto, Miessakit, Kalliolan Nuoret ry ja Helsingin ensikotiyhdistys ry. Toteuttajina puheenvuoroissa ja työpajoissa lisäksi: Monimuotoiset perheet ry, Sateenkaariperheet ry, Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheissä, väkivalta- ja miestyön tiimit, sekä yksityiset ammatinharjoittajat: Teemu Syrjälä, Juha Kilpiä ja Juuso Kekkonen.