Ensi- ja turvakotien liitto ry:n Miestyön kehittämiskeskus koordinoi valtakunnallisesti yhdistysten tekemää miestyötä. Miestyön koordinointi koostuu: ensikodeissa ja niiden avopalveluissa tapahtuvasta isätyöstä, turvakodeissa ja niiden avopalveluissa tapahtuvasta väkivaltatyöstä sekä kaikessa siinä yhdistysten tekemässä isä/miestyössä, joka kohdistuu vaikeissa ja turvattomissa oloissa elävien lasten ja perheiden auttamiseksi.

Koordinointi sisältää yhdistyskäyntejä, Skype –neuvotteluja ja miestyön kehittämispäiviä.

Yhdistysten kanssa tehdään myös isätyön kehittämisprosesseja.

Miestyön kehittämiskeskus järjestää koulutusta jäsenyhdistyksille ja heidän sidosryhmilleen sukupuolisensitiivisestä työotteesta ja mieserityisistä kysymyksistä.

Miestyön kehittämiskeskus on myös mukana valtakunnallisessa vaikuttamistyössä mm. järjestämällä vuosittain Miestyön foorumi -tapahtumaa ja osallistumalla Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Miesjaostoon asiantuntijajäsenenä.